KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 6. 8. 2013

06/08/13
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 6. 8. 2013

 

Žňové zpravodajství AK ČR č. 3

 

Obiloviny

 

Sklizeň k 6. 8. 2013 překročila 441 tis. ha, to je 33,8 % z celkové sklizené plochy. Za uplynulý týden přibylo 233 tis. ha. Podíl sklizených ploch se přiblížil číslu v r. 2011 to je 36 %. Loni však již bylo ke stejnému datu sklizeno 58 %, v roce 2009 61 % a v r. 2008 dokonce 70 %. I přes vyšší tempo sklizně v posledním týdnu je zpoždění stále značné.

            Nejvíce obilovin je sklizeno ve Zlínském kraji 67 % a Jihomoravském 65 %. Méně než jednu třetinu mají sklizeno kraje Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Plzeňský a Vysočina. Sklizeň tam přibrzdily dvě série prudkých lijáků a bouřek.

 

Pšenice ozimá je sklizena z 34 % ploch s dosavadním průměrným výnosem 5,87 t/ha. Více jak tři čtvrtiny je sklizeno v kraji Zlínským a Jihomoravském se shodným hektarovým výnosem 6,13 t. Nejméně ozimé pšenice je sklizeno v kraji Karlovarském 5 %, Plzeňském a Vysočina 6 %.

 

Prakticky skončila sklizeň ozimého ječmene – 99 % s průměrným hektarovým výnosem 4,61 t a objemem sklizně 485 tis. t na ploše 106 265 ha.

 

Pro srovnání výsledná čísla z minulých let:

 

Plocha [ha]

Sklizeň [t]

Výnos [t/ha]

156 311

695 011

4,45

142 917

508 428

3,56

 98 817

305 289

 3,09

115 605

595 911

      5,15

124 804

549 143

 4,40

102 509

384 852

      3,75

129 514

623 063

      4,81

141 174

659 841

4,67

134 613

648 753

 4,82

110 207

495 786

  4,50

100 809

467 740

  4,64

98 004

390 385

    3,98

 

 

Ječmen jarní je sklizen z 20 %. Nejvíce opět v krajích Zlínském 44 % a Jihomoravském 35 % s průměrnými hektarovými výnosy 5,42 t a 4,97 t. v Jihomoravském kraji se ukazuje vyšší výnos ozimého ječmene 5,72 t než jarního o tři čtvrtiny tuny. V celostátním průměru je to naopak, i když s výrazně menším rozdílem 0,4 t.

 

Sklizeň pšenice jarní a ovsa, jsou stále teprve v začátcích.

 

Žita je sklizeno 14,5 % s výnosem 4,61 t/ha – loni ke stejnému datu 5,01 t/ha z 51 % ploch. Sklizeň ovlivňuje kraj s největší výměrou žita, Středočeský a to 6 909 ha, to je 18,5 % z celkové výměry žita v ČR. Dosavadní výnos je zde vyšší, než celostátní průměr a to 5,47 t/ha.

 

Skližeň tritikale dosáhla 19 % ploch s dosavadním výnosem 5,02 t/ha. Největší plochy tritikale jsou v Jihočeském kraji 9 452 ha to je 20 % z ČR s výnosem 4,71 t/ha. Přitom je v tomto kraji sklizena již téměř jedna třetina ploch.

 

Řepka je sklizena z 62% ploch se slušným výnosem 3,56 t/ha. Více než 70 % má sklizeno 7 krajů s výnosy od 2,83 t/ha v Moravskoslezském kraji do 3,71 t/ha, v kraji Olomouckém. U řepky je zvlášť patrné zpoždění – loni bylo sklizeno 92 %.

 

Škody na porostech

V okrese Klatovy bylo krupobitím poškozeno 700 ha obilovin a řepky – z toho 300 ha na 100 %. V okresech Teplice a Most vznikly škody kupobitím 3. a 4. 8. 2013, dosud nejsou vyčísleny. Krupobitím byly zasaženy také lokality v kraji Vysočina.

 

 

Příloha: Postup sklizně

              Tabulky Mze

 

 

 

 Zpracovali: Ing. Jan Záhorka tel.: 606 755 026

        Nikola Chánová

 

 

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 6. 8. 2013

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 6. 8. 2013  podle okresů

Sklizeň v České republice k 6. 8. 2013

 

Zařazeno v Žně 2013