KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr Toman diskutoval a představenstvem AK ČR o nastavení podpor pro období po roce 2013

08/08/13

Ministr Toman diskutoval s představenstvem Agrární komory o nastavení podpor pro období po roce 2013 2.8.2013 – Hlavní cíle podpory českých zemědělců v následujícím programovacím období 2014 – 2020 i diskuse o klíčových rozhodnutích ve Společné zemědělské politice byly hlavní náplní semináře v Senohrabech. S ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem se na něm sešli zástupci představenstva Agrární […]

Ministr Toman diskutoval s představenstvem Agrární komory o nastavení podpor pro období po roce 2013

2.8.2013 – Hlavní cíle podpory českých zemědělců v následujícím programovacím období 2014 – 2020 i diskuse o klíčových rozhodnutích ve Společné zemědělské politice byly hlavní náplní semináře v Senohrabech. S ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem se na něm sešli zástupci představenstva Agrární komory.

Ministr Toman zmínil současný stav sektoru, kdy dochází k útlumu řady odvětví na úrovni prvovýroby, například živočišné výroby. S tím souvisí také snižování soběstačnosti, které se například u prasat pohybuje již na úrovni 50 procent.

„Jsem přesvědčen, že nová Společná zemědělská politika nám jako členskému státu umožňuje mnohem větší flexibilitu při rozdělování finančních prostředků i lepší zacílení podpory na citlivé sektory než, jak to je v současném období“, řekl ministr Toman.

Za hlavní cíle podpory českých zemědělců považuje ministr Toman nastavení vhodné struktury přímých plateb, modernizaci podniků v zemědělství i potravinářství, rozvoj opatření podporujících živočišnou výrobu či pěstování ovoce a zeleniny. V neposlední řadě také podporu projektů, které vytvářejí na venkově nová pracovní místa. Vzhledem ke snížení objemu finančních prostředků na Program rozvoje venkova o 300 miliónů EUR bude ministr Miroslav Toman jednat také o převodu některých opatření týkajících se obcí pod Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí.

„Dále je třeba urychleně rozhodnout zejména o převodu prostředků mezi I. a II. pilířem, zda redefinovat LFA a rozhodnout o pokračování systému přímých plateb SAPS,“ uvedl ministr Toman. „Vzhledem k tomu, že nyní rozhodujeme o způsobu rozdělení více než 250 miliard korun na příštích 7 let, a tím také o další budoucnosti zemědělství, potravinářství a venkova, mám zájem na otevřené a intenzivní komunikaci se všemi relevantními profesními organizacemi,“ zdůraznil Toman.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe                                          

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

     

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »