KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nové požadavky na kontrolu ekologického zemědělství v EU

22/08/13

Evropská komise v doplňujícím Nařízení Komise č. 392/ 2013 požaduje zkvalitnění kontroly ekologického zemědělství.

Nové požadavky na kontrolu ekologického zemědělství v EU

Informace ÚKZÚZ ze dne 14. 8. 2013.

Evropská komise v doplňujícím Nařízení Komise č. 392/ 2013 požaduje zkvalitnění kontroly ekologického zemědělství. Mimo jiné požaduje, aby se pro zabránění případným podvodům ve vyšší míře odebíraly vzorky během celého procesu ekologické produkce a prováděly analýzy na prokazování případného používání nepovolených látek. EK však nestanovila žádnou metodiku pro interpretaci nálezů (například zbytků v EZ nepovolených pesticidů). Proto realizoval Bioinstitut ve spolupráci s ÚKZÚZ a výzkumným ústavem FiBL projekt „Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)“ s jehož obsahem Vás zde chceme seznámit.

Celou metodiku nabízíme ke stažení níže. Jedná se o návrh pro ČR, na základě kterého v červenci 2013 vytvořil ÚKZÚZ svůj kontrolní metodický pokyn. Do konce roku přijme identický metodický pokyn i MZe ČR, který bude platit také pro privátní certifikační organizace EZ.

 Celý článek (PDF)
 
Metodika pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v ekologickém zemědělství v České republice (PDF)
 
 
 
„Tento projekt byl podpořen v rámci Programu švýcarsko- české spolupráce, projekt číslo PF 109“
  


http://www.ukzuz.cz/Articles/295658-2-Nove+pozadavky+na+kontrolu+ekologickeho+zemedelstvi+v+EU.aspx

 

zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz »