KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 3. 9. 2013

04/09/13

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 3. 9. 2013

Žňové zpravodajství AK ČR č. 7

Základní obiloviny

 

K 3.9. 2013 bylo sklizeno téměř 98 % obilovin. Zbývá sklidit necelých 31 tis. ha, zejména v Plzeňském kraji 6 tis. ha , Ústeckém 2 tis. ha a Středočeském 7 tis. ha. Celková sklizeň 6,9 mil. t přesáhla dvanáctiletý průměr o 300 tis. t. Hlavním vlivem je vysoký hektarový výnos 5,45 t/ha, neboť plochy obilovin jsou nižší než je průměr za posledních 12 let.

 

Pšenice ozimá  je sklizena z více než 98 % ploch . Sklizeň téměř 4,6 mil. t byla za posledních 12 let překonána pouze dvakrát. Je to díky hektarovému výnosu 5,91 t/ha. Plochy ozimé pšenice byly letos o více než 30 tis. ha nižší než je dvanáctiletý průměr.

 

Jarní ječmen je sklizen téměř z 99 % ploch, celková sklizňová plocha je v důsledku nepříznivého počasí při jarním opožděném setí nejnižší za posledních 12 let. Očekává se také jedna z nejnižších sklizní.  

 

Sklizeň ozimého ječmene prakticky skončila na spíše podprůměrné úrodě necelých 490 tis. t.

 

Žito je sklizeno z 98 % ploch – zbývá ještě 628 ha. Hektarový výnos 4,99 t je druhý nejvyšší za 12 let.

 

U Triticale zbývá sklidit více než 8 % ploch, u jarní pšenice kde zbývá necelých 7 % a u ovsa s více než 3 % nesklizených ploch je již nutné počítat s vyššími ztrátami. Celkově se jedná o nevýznamnou nesklizenou plochu 12 tis. ha.

 

 

 

Řepka bylo sklizeno 1 450 tis. t s výnosem 3,48 t/ha. Sklizňová plocha 418 808 ha byla nejvyšší v historii.

 

 

 

 

 

Zpracovali:     Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                              Valerie Ivašková

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 3. 9. 2013

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 3. 9. 2013 podle okresů

Sklizeň v České republice k 3. 9. 2013

Zařazeno v Žně 2013