KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotazník pro zemědělské a potravinářské podniky k proexportním aktivitám Ministerstva zemědělství

27/09/13

Ministerstvo zemědělství se obrací na zemědělské a potravinářské podniky s žádostí o zodpovězení čtyř otázek týkajících se budoucího směřování proexportní politiky resortu.

Dotazník pro potravinářské a zemědělské podniky

k proexportním aktivitám Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství se obrací na zemědělské a potravinářské podniky s žádostí o zodpovězení čtyř otázek týkajících se budoucího směřování proexportní politiky resortu.

Ministerstvo zemědělství, s ohledem na postavení a specifika zemědělského obchodu v rámci celkového obchodu ČR vytvořilo související proexportní iniciativu pod názvem „Projekt pro identifikaci exportních příležitostí pro agrobyznys", jejímž hlavním cílem je sjednotit veškeré proexportní aktivity státu v obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky mimo země Evropské unie a zajistit jejich lepší cílení, synergii a účinek.

Hlavní náplní projektu má být efektivnější

  • organizování podnikatelských misí ministra zemědělství,
  • uskutečňování účastí ČR na mezinárodních výstavách včetně podpory pro účast potravinářských podniků a
  • příprava projektů na podporu ekonomické diplomacie, tj. projektů menšího rozsahu prováděných ve spolupráci se zahraničními zastoupeními ČR zaměřených na organizaci B2B jednání nebo prezentace českých produktů a firem v třetích zemích.

Vzhledem k tomu, že právě na tyto jmenované proexportní aktivity se chystá Ministerstvo zemědělství v budoucnu více zaměřit, se na čtenáře webu eagri.cz obracíme s žádostí o zodpovězení krátkého dotazníku, jehož součástí jsou otázky týkající se Vašich snah a zájmů o mimounijní trhy, případně konkrétních destinací, do kterých plánujete proniknout, nebo prezentačních akcí (veletrhů a výstav), kterých byste se rádi zúčastnili.

Děkujeme Vám předem za spolupráci.

Vyplněné dotazníky, prosím, zasílejte nejpozději do 27. září 2013 elektronicky na adresu ondrej.misiaczek@mze.cz.

Dotazník (DOC, 23 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »