KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr zemědělství: K mým prioritám patří posílení a podpora pěstování ovoce a zeleniny

17/09/13

Ministr zemědělství: K mým prioritám patří posílení a podpora pěstování ovoce a zeleniny O větší podporu zelinářského a ovocnářského odvětví bude pro následující programovací období usilovat ministr zemědělství Miroslav Toman. Na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích dnes uvedl, že pro to využije formu národních dotací nebo vhodně zvolených plateb v rámci přímých plateb nebo Programu […]

Ministr zemědělství:
K mým prioritám patří posílení a podpora pěstování ovoce a zeleniny

O větší podporu zelinářského a ovocnářského odvětví bude pro následující programovací období usilovat ministr zemědělství Miroslav Toman. Na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích dnes uvedl, že pro to využije formu národních dotací nebo vhodně zvolených plateb v rámci přímých plateb nebo Programu rozvoje venkova.

„Česká republika byla v minulosti vždy soběstačná v produkci zeleniny a ovoce. Byl bych velmi rád, kdybychom se k této úrovni postupně znovu přiblížili. Nevidím důvod, proč by například nákup jablek měl být pro běžnou českou rodinu luxusem, jako je tomu nyní,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Sektor ovoce a zeleniny je v roce 2013 podporován v rámci národních dotací, kde budou v letošním roce navýšeny dotační tituly, a to „Restrukturalizace ovocných sadů“ z 22 milionů na 60 milionů korun, a „Podpora vybudování kapkové závlahy v sadech“ z 10 milionů na 20 milionů korun. Kromě dalších dotačních titulů v rámci národních dotací, např. „Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu“, „Podpora tvorby rostlinných genotypů“, je tento sektor podporován i z evropských fondů, a to zejména na podporu organizací producentů ovoce a zeleniny (čerpání 60 mil. Kč v roce 2012), agroenvironmentální opatření, tj. integrovaná produkce ovoce a zeleniny (celkem 195 mil. Kč), ekologické zemědělství (celkem zhruba 121 mil. Kč).

„V rámci Společné zemědělské politiky v novém programovacím období v letech 2014 až 2020 je v sektoru ovoce a zeleniny naše snaha zacílena na další podporu posílení činnosti organizací producentů. Rovněž bude naší snahou v maximální míře podpořit zařazení některých ovocných a zeleninových druhů do takzvaných citlivých komodit,“ uvedl ministr Toman.

Produkce ovoce a zeleniny má perspektivu v budoucím pojetí Společné zemědělské politiky. Je to významný sektor z hlediska udržení zaměstnanosti v zemědělství a ve venkovských oblastech. Program rozvoje venkova přispívá a nadále bude přispívat ovocnářům a zelinářům investičními podporami, plánována je například podpora výstavby nebo rekonstrukce skladovacích kapacit, skleníků, fóliovníků, nosných konstrukcí v sadech včetně protikroupových systémů, a dalších staveb a zařízení.

I nadále budou ovocnářům a zelinářům poskytovány též neinvestiční podpory, a to v opatření Ekologické zemědělství a Integrovaná produkce. Oproti stávajícímu programovému období dojde k úpravě podmínek, zejména v oblasti intenzivních ekologických sadů, vedoucí ke zvýšení transparentnosti a zefektivnění systému, přičemž je v maximální míře zachována kontinuita stávajících opatření.

Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »