KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Sběr hub a lesních plodin

27/09/13

Sběr hub a lesních plodin Otázky a odpovědi ke sběru hub v našich lesích Jak poznáme, kde můžeme v lese sbírat houby?Na základě lesního zákona může každý vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody (tedy taktéž houby). Přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka […]

Sběr hub a lesních plodin

Otázky a odpovědi ke sběru hub v našich lesích

Jak poznáme, kde můžeme v lese sbírat houby?

Na základě lesního zákona může každý vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody (tedy taktéž houby). Přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka lesa, případně jeho zaměstnanců. V lese je zakázáno vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví a vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. Taktéž je zakázáno sbírat chráněné druhy hub.

Dále je povinen se při sběru hub zdržet všech zakázaných činností v lesích (§ 20 lesního zákona), tj. zejména rušit klid a ticho, jezdit a stát s motorovými vozidly, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

Rovněž je vhodné připomenout, že každý les je zpravidla součástí některé z honiteb a podle zákona o č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, je vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů (tj. zejména psů), nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího (§ 10 odst. 1) a současně je nutné dbát i přiměřeného omezení nebo zákazu vstupu do honitby nebo jejích částí, k němž došlo např. z důvodu provádění mláďat (§ 9 odst. 3).

Jak se pozná rozdíl mezi státním a soukromým lesem?

Pro sběr hub v rámci obecného užívání lesa nemá rozdíl mezi státním a soukromým lesem význam. Je možno vstupovat do státního i soukromého lesa a tam houby sbírat.

Omezení se týká jak je uvedeno v první odpovědi jen vstupu do porostů kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví a vstupu do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu.

Můžeme nějak poznat soukromý les, pokud není označený?

Druh vlastnictví poznat nemůžeme. Pro sběr hub to však není rozhodující.

Můžeme být za to nějak trestně odpovědni?

Jestliže bychom sbírali houby způsobem, který poškozuje les, vstupovali do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, vstupovali do porostů, kde se provádí těžba, resp. porušily některý ze zákazů uvedených v § 20 lesního zákona, tak bychom se mohli dopustit jiného správního deliktu a za to by nám hrozila pokuta od orgánu státní správy lesů až do výše 100 00,- Kč.

Za nesplnění nebo porušení povinnosti v § 10 odst. 1 zákona o myslivosti uloží orgán státní správy myslivosti fyzické osobě pokutu až do výše 30.000,- Kč a za nesplnění nebo porušení povinnosti v § 9 odst. 3 pak pokutu až do výše 10.000,- Kč (viz § 63 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

 

Množství sběru hlavních lesních plodin v kg/domácnost ČR (PDF, 3 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »