KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Školní soutěž v orbě

30/09/13
Ing. Eva Chromečková

10. října 2013 pozemky firmy Zemspol Kuchařovice, u silnice Znojmo – Únanov

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 pořádá

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V ORBĚ

pod záštitou předsedy představenstva Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Ing. Václava Hlaváčka, CSc.

9. ročník školní soutěže v orbě se koná ve čtvrtek 10. října 2013 na pozemcích firmy Zemspol Kuchařovice, u silnice Znojmo – Únanov. Soutěže se zúčastní vybraní žáci oborů Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů. Zdatnost v orbě s nimi poměří dva zástupci ze Střední odborné školy z Třebíče a také žáci z partnerské školy z Obersiebenbrunnu z Rakouska. Odborná komise složená z vyučujících pořádající školy a z odborníků z praxe zhodnotí provedení rozpichu, skladu a celkové provedení skladby a vybere nejlepšího oráče. Vítěz bude znám cca ve 12:30 hodin.

Akci tradičně doplní vystavená zemědělská technika zemědělských podniků a prodejců nejen z našeho kraje a prezentace potravinářské soutěže "Regionální potravina" Jihomoravského kraje v roce 2013.

      

PLAKÁT AKCE