KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zastavme dovozy potravin

27/09/13

Před dvaceti lety a osmi dny byla na ustavujícím sněmu v Olomouci založena Agrární komora ČR.

Zastavme dovozy potravin

Před dvaceti lety a osmi dny byla na ustavujícím sněmu v Olomouci založena Agrární komora ČR. Vůdčí silou tohoto historického aktu byla Českomoravská agrární unie v čele s jejím předsedou Vladimírem Kargem a tajemníkem Janem Sedmidubským. Dnes už nejsou mezi námi. Podařilo se spojit hlavní proudy českého zemědělství tvořené Českomoravskou agrární unií, Agrární unií, Potravinářskou unií a podnikatelskými svazy. Ze zákona tehdy vznikla nevládní vrcholová organizace zastřešující zemědělce, potravináře a lesníky.

Vznikla organizace, která pracovala ve prospěch všech zemědělců, ale ne všichni zemědělci pracovali pro ni.

Co ovlinilo rané doby vývoje agrární komory

Rané doby vývoje agrární komory pozitivně ovlivnily tři skutečnosti. Byla to dobrá parta kvalitních a úspěšných odborníků – jmenujme za všechny například Františka Bartoše a Jaroslava Broma. Byla to také osobnost prvního prezidenta Jiřího Netíka, poctivého sedláka z jižních Čech a byla to konečně osobnost rodícího se agrárního politického vůdce Josefa Luxe, který nám rozuměl a hodně pomohl. Je velká škoda, že mu osud nedopřál žít. Škoda pro naše zemědělství, ale i pro celou zemi. Velmi si vážím, že jeho žena, Věra Luxová, je dnes tady mezi námi. Období let 1993 až 1997 bych shrnul jako éru Jiřího Netíka.

Druhé období agrární komory začalo příchodem Václava Hlaváčka v roce 1997. Bylo to období, ve kterém začala těžká potransformační éra našeho zemědělství. A přesně toto ovzduší – nejistoty, počínajícího útlumu, útoků, vytvořilo podmínky pro příchod energického prezidenta agrární komory, který neohroženě hájil zájmy a práva českých zemědělců. Neváhal k tomu využít metod, se kterými pracovali farmáři na západě a které jsme my do té doby neznali. Demonstrace a sílu. Situace se zlepšila, když přišla vláda Miloše Zemana s ministrem zemědělství Janem Fenclem. Po Josefu Luxovi to byl teprve druhý ministr, který dosedl na Těšnov a zemědělství rozuměl a snažil se pomoci. Například jeho pomoc za sucho ve výši pět miliard korun – o tom se nám dnes může jenom zdát.

Éra politických ministrů – neodborníků

Třetí období agrární komory vidím od roku 2005, kdy došlo k dalšímu střídání stráží a kdy jsem vystřídal v čele Václava Hlaváčka. Změnilo se nejvyšší vedení a styl práce se přizpůsobil nové době. Začala éra politických ministrů, kteří nebyli odborníky a dost často jimi nebyli ani jejich náměstci. Proto jsme museli vedle jednání dost často sáhnout i k tvrdším postupům. Zejména se tak dělo za ministra Gandaloviče.

Velmi bych si přál, aby po volebním sněmu Agrární komory ČR v březnu příštího roku můj nástupce zahájil další etapu, která se bude vyznačovat spoluprací s ministrem, jenž je odborník, a společně zajistí, abychom využili šanci, kterou nám dává nová reforma společné zemědělské politiky. Je to šance po letech snižování rozměru českého zemědělství a zvyšování dovozu potravin tento vývoj zastavit, resort stabilizovat a nastoupit cestu obnovy. Tuto příležitost, která je poslední, nesmíme promarnit. Rozhodující podmínka, aby se tak stalo, je, aby na Těšnově seděl kvalitní ministr, odborník. Například ten současný.

Dobrá spolupráce

Agrární komora ČR se postupně vypracovala v respektovanou a uznávanou instituci, která má punc serióznosti a vážnosti. Instituci, která je brána a která má dnes schopnost ovlivňovat veřejné mínění. Je to výsledek naší společné, každodenní a dlouhodobé práce. Je to ale také výsledek spolupráce s celou plejádou institucí a organizací od ministerstva zemědělství, vlády, zákonodárných sborů počínaje přes univerzity, hejtmany a další po prezidenta republiky. Chtěl bych vyslovit za tuto spolupráci naše poděkování. Chtěl bych vyslovit poděkování spolupracujícím médiím.

Zvlášť bych chtěl vyzvednout vynikající spolupráci se sesterskou Slovenskou zemědělskou a potravinářskou komorou, jmenovitě s jejím předsedou Milanem Semančíkem.

Dvě poselství

Mohl bych mluvit ještě velmi dlouho, ale na závěr mně dovolte dvě poselství. To první – chci velmi poděkovat členům Agrární komory ČR za jejich práci ve prospěch svůj, ve prospěch českého zemědělství a ve prospěch naší země.

To druhé – zemědělství, Cultura Agri, neboli vzdělávání země, není obyčejným povoláním, je také posláním. Zemědělství produkuje potraviny a udržuje krásnou a kulturní krajinu, která je naším domovem. Agrární komora ČR chce i nadále být vůdčí a aktivní silou tohoto procesu, chce to dělat dobře a chce být spolupracující součástí jedinečného a kulturního českého venkova.

A to závěrečné – na staroslavném Žofíně se sešli svorně reprezentanti agrárního stavu a spřátelených institucí a osobností. Držme náš český agrární prapor vysoko a buďme hrdi na náš stav!

Poznámka: Záznam z vystoupení Jana Veleby, prezidenta Agrární komory ČR, na Žofíně u příležitosti dvaceti let od jejího založení.

Ing. Jan Veleba