KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prohlášení AK ČR

02/12/13

Prohlášení AK ČR V Praze, dne 28. 11. 2013 České zemědělství se dlouhá léta ubíralo cestou poklesu své produkce, snižování zaměstnanosti a zvyšování dovozu potravin. V současné době přichází šance tento vývoj obrátit. Je dána dobře vyjednanými podmínkami pro české zemědělství a potravinářství v nové reformě Společné zemědělské politiky EU, která začne postupně nabíhat od […]

Prohlášení AK ČR

V Praze, dne 28. 11. 2013

České zemědělství se dlouhá léta ubíralo cestou poklesu své produkce, snižování zaměstnanosti a zvyšování dovozu potravin.

V současné době přichází šance tento vývoj obrátit. Je dána dobře vyjednanými podmínkami pro české zemědělství a potravinářství v nové reformě Společné zemědělské politiky EU, která začne postupně nabíhat od 1. ledna 2014 s platností do roku 2020.

Je to šance poslední a je životně důležité nejenom pro zemědělce, ale pro všechny občany, spotřebitele, ji využít.

Záruka k tomu je jediná – kompetentní, odborný a kvalitní ministr zemědělství. Takový nyní na Těšnově sedí – Ing. Miroslav Toman, CSc. Požadujeme, aby nový ministr zemědělství byl osobnost s odbornými, manažerskými a praktickými znalostmi se schopností znovu nastartovat české zemědělství ku prospěchu této země.

Výše uvedené prohlašujeme s plnou zodpovědností a žádáme zodpovědné politiky a prezidenta republiky, aby konali ku prospěchu českého zemědělství a celé naší země.

Žádáme důrazně, neboť dost bylo doby, kdy celý resort byl v roli pokusných králíků v rukou nekompetentů.

Ing. Jan Veleba, v.r.
prezident AK ČR