KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Cesta k profesní kvalifikaci

25/01/14

Cesta k profesní kvalifikaci Konsorcium Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti Tremixa se podílí prostřednictvím sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. Ta představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement. „Národní soustava kvalifikací je […]

Cesta k profesní kvalifikaci

Konsorcium Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti Tremixa se podílí prostřednictvím sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. Ta představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement.

„Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci, to je uznání našich dovedností a znalostí bez ohledu na to, kde jsme se je naučili. Dále nabízí prostor k propojování tradičních a nových metod v personalistice, cestu ke kvalitě a inovativní přístup a nový směr personalistiky,“ říká Ing. Jaroslava Nekvasilová, která je v Agrární komoře ČR odpovědná za tvorbu Národní soustavy kvalifikací (NSK) a s tím spojené vzdělávací akce.

Za vznikem Národní soustavy kvalifikací nestojí nikdo jiný než Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav pro vzdělávání a výše uvedené konsorcium.

Komu je Národní soustava kvalifikací určena

Dá se říci, že Národní soustava kvalifikací je určena všem, kteří se na trhu práce pohybují:

 • občanům, kteří chtějí změnit svou původní profesi,
 • občanům v evidenci úřadů práce,
 • absolventům škol,
 • kariérovým poradcům,
 • školám a vzdělavatelům,
 • firmám,
 • profesním svazům, cechům, asociacím,
 • ministerstvům.

Soustava ovlivňuje ve firmách kvalitu odborníků

„Pokud se přichází do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Jestliže zaměstnavatel posílá svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí,“ vysvětluje Jaroslava Nekvasilová.

Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích jejich hodnocení k tomu přímo vybízí.

„Národní soustava kvalifikací může také posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Pokud totiž začnou zaměstnavatelé od zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil,“ konstatuje Nekvasilová.

Soustava zvyšuje uchazečům jejich hodnotu na trhu

Občan může na cestu za lepší prací vstupovat třemi cestami.

 • Přihlášením se přímo ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby, pokud se domnívá, že požadavky standardu je schopen splnit bez dalšího vzdělávání.
 • Absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby.
 • Přihlášením se na Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o práci a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace s tím, že vše probíhá v rámci zákonných pravidel pro rekvalifikace.

Seznam kvalifikací na webu

Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodni-kvalifikace. cz a také na portálu www.vzdelavaniaprace. cz, kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují a naleznou také nabídku volných pracovních míst.

* O Národní soustavě kvalifikací Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v České republice. Národní soustava kvalifikací 2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří vystudovali v jiném oboru, než pracují a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 450 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení projektu Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce srpna 2013 bylo vykonáno 81 245 zkoušek. Více na: www.narodni-kvalifikace.cz, www.sektoroverady.cz, www.vzedlavaniaprace.cz.

zdroj: Eugenie Línková

Zařazeno v Ostatní, Příspěvky