KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva AK ČR, 30. ledna 2014 na Mendelově univerzitě v Brně

31/01/14

Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného dne 30. ledna 2014 na Mendelově univerzitě v Brně Z obsahu: aktuální vývoj situace a vyplývající možnosti personálního obsazení vedení AK ČR, projednání návrhů vedení na změnu a úpravy Statutu, Volebního řádu, Jednacího řádu představenstva AK ČR a Jednacího řádu AK ČR, o podpoře regionálních center pro ochranu […]

Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného dne 30. ledna 2014

na Mendelově univerzitě v Brně

Z obsahu: aktuální vývoj situace a vyplývající možnosti personálního obsazení vedení AK ČR, projednání návrhů vedení na změnu a úpravy Statutu, Volebního řádu, Jednacího řádu představenstva AK ČR a Jednacího řádu AK ČR, o podpoře regionálních center pro ochranu rostlin, poděkování za činnost v představenstvu Ing. Jaroslavu Faltýnkovi a Jindřichu Šnejdrlovi, a další.

  1. Představenstvo AK ČR projednalo v souvislosti s volebním sněmem AK ČR, který se bude konat dne 20. března t.r., aktuální vývoj situace a vyplývající možnosti personálního obsazení vedení AK ČR (prezident, viceprezidenti, předseda DR). Z předběžných jednání vyplývá nově možnost kandidatury Miroslava Tomana na pozici prezidenta AK ČR. Po zvážení možných scénářů a časové posloupnosti, představenstvo pověřilo stávajícího prezidenta AK ČR k úzkému jednání v této záležitosti. Situace bude blíže projednána na krajských diskuzích vedení AK ČR s delegáty XXII. Sněmu.
  2. Představenstvo AK ČR projednalo návrh vedení na změnu a úpravy Statutu, Volebního řádu, Jednacího řádu představenstva AK ČR a Jednacího řádu AK ČR. K zásadním patří návrh rozšíření počtu viceprezidentů ze dvou až na šest (nově pro právnické osoby, pro soukromé zemědělce, pro potravinářství, pro lesnictví) a návrh na ustanovení prezídia AK ČR, jako úzkého vedení komory. Další změny zahrnují faktické i technické záležitosti (úpravy k současné legislativě, praktické úpravy, apod.). Cílem těchto změn je modernizovat a posílit pozici AK ČR. Dokumenty budou po zapracovaní návrhů členů představenstva předloženy k diskuzi a vyjádření členské základny.
  3. Jednání se jako host zúčastnil RNDr. Jan Nedělník, Ph. D. ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, s.r.o. Troubsko, který požádal představenstvo AK ČR o podporu v jednání ke vzniku regionálních center pro ochranu rostlin, jako doplnění stávající poradenské struktury zemědělské veřejnosti v této oblasti.
  4. Prezident AK ČR poděkoval za činnost v představenstvu Ing. Jaroslavu Faltýnkovi, který je nově předsedou Zemědělského výboru PSP a Jindřichu Šnejdrlovi, který od začátku měsíce února nastupuje do pozice komoditního náměstka ministra zemědělství a popřál jim jménem členské základny hodně úspěchů.
  5. Představenstvo AK ČR bylo v dalších bodech informováno o vývoji jednání reformy SZP EU pro plánovací období let 2014 – 2020, o otevření a podmínkách březnového kola PRV, o přípravě jednání s MŽP k využití nečerpaných podpor na technologie na snížení prašnosti v zemědělských provozech a o aktuálním vývoji hospodaření komory. Dále schválilo žádosti o přijetí nových členských organizací, a to Svazu chovatelů drůbeže ČR a Lesnicko-dřevařské obchodní komory.

V Brně dne 30. ledna 2014 zapsal Ing. Jiří Felčárek

zdroj: Agrární komora České republiky »