KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rada JMK schválila dotační programy na letošní rok

15/01/14

Rada schválila dotační programy na letošní rok Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 9. ledna 2014 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok. „Zastupitelstvo ve schváleném rozpočtu počítá celkem s 31 tituly, celková částka přesahuje čtvrt miliardy korun. Příjemci mohou být tradičně města a obce, fyzické osoby i neziskové […]

Rada schválila dotační programy na letošní rok

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 9. ledna 2014 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.

„Zastupitelstvo ve schváleném rozpočtu počítá celkem s 31 tituly, celková částka přesahuje čtvrt miliardy korun. Příjemci mohou být tradičně města a obce, fyzické osoby i neziskové organizace například v oblasti sociální péče nebo zdravotnictví. Snažíme se dodržovat tradiční strukturu dotačních programů. Na dotačním portálu Jihomoravského kraje v několika málo dnech zveřejníme kompletní podmínky, důležité to bude kvůli termínům předložení žádostí, ve většině případů jde o konec února. Už v minulosti jsme se snažili nabídnout bohatou škálu dotačních programů, tradičně například podporujeme vinaře a vinohradníky, včelaře, v oblasti podpory městům a obcím zmíním tradiční Program rozvoje venkova, dále například podpora pěstebních činností v lesích. Samozřejmě počítáme s podporou dobrovolných hasičů a takto bych mohl jmenovat dále,“ řekl hejtman Michal Hašek. Radní Antonín Tesařík upozornil na dotační programy v oblasti prorodinné politiky a územního plánování.

Schváleny byly tyto dotační programy:

– Dotační program „Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK“ pro rok 2014
– Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2014
– Dotační program „Podpora včelařství“ pro rok 2014
– Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2014“
– Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2014“
– Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2014“
– Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok 2014
– Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2014
– Dotační program „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2014
– Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2014
– Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2014
– Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2014
– Dotační program Dotace na zpracování územních plánů 2014
– Dotační řízení pro oblast zdravotnictví v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2014 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví

Již dříve byly schváleny tyto dotační programy:
– Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014
– Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2014
– Dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality v roce 2014
– Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2014
– Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2014
– Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2014
– Dotační program „Do světa!“ 2014
– Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek SDH obcí JMK 2013-2016

Již v roce 2012 byla rovněž schválena Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019. Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2014.

Podrobnosti o dotačních programech JMK budou zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ , výše částek v jednotlivých dotačních titulech je uvedena ZDE (xls, 64 kB).

Jihomoravský kraj se zúčastní veletrhu Regiontour

Náměstek hejtmana Václav Božek informoval o účasti Jihomoravského kraje na veletrhu Regiontour ve dnech 16. až 19. ledna 2014 na brněnském výstavišti v pavilonu P.

Jihomoravský kraj představí svou nabídku turistických možností v novém stánku v tradiční velikosti a struktuře, tj. 180 m2 stánek pro ucelenou regionální a tematickou nabídku kraje a 40 m2 pro stánek zahraničních partnerů kraje. Tradičními spoluvystavovateli jsou zástupci turistických oblastí jižní Moravy, připravena je tematická nabídka například v oblasti cykloturistiky, vinařské turistiky, lázeňství, nebude chybět ani doprovodný program, tj. hudební vystoupení, soutěžní kvíz a ochutnávky. „Také letos představí čtyři moravské kraje svůj společný projekt projektu, tentokrát propagující zdejší lázeňství a místní tradiční gastronomii s názvem Lázně s chutí Moravy a Slezska,“ uvedl náměstek Božek.

Zařazeno v Aktuality z regionu