KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Extrémy počasí a jeho dopady na Jihomoravský kraj

27/02/14
Ing. Eva Chromečková

13. března 2014 – Seminář je zaměřen na dopady extrémů počasí do zemědělství a odbornosti vázané na vodní hospodářství.

 

  

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje pořádá ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy

SEMINÁŘ

Extrémy počasí a jeho dopady na Jihomoravský kraj

Seminář je zaměřen na dopady extrémů počasí do zemědělství a odbornosti vázané na vodní hospodářství

Seminář se uskuteční dne 13. března 2014, v 9.00 hod.,

v aule (místnost č. 117) budovy Administrativního a školicího centra
Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, (předpokládaný konec ve 12.30 hod.)

 

Program:

1. Zahájení semináře
    Ing. Bc. Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
   JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

2. Voda v krajině, extrémy jejího výskytu a možná budoucnost
      RNDr. Jaroslav Rožnovský, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu v Brně
      Ing. Eva Soukalová, CSc., vedoucí oddělení hydrologie, Českého hydrometeorologického ústavu v Brně

3. Dopady extrémů výskytu vody na manipulace na vodních dílech
      Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí, Povodí Moravy s.p.

4. Přístupy hodnocení povodňových rizik v podmínkách České republiky
      Ing. Karel Drbal, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM

5. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2014 – 2020
    Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

6. Diskuse a závěr

 

      Ing. Bc. Anna Hubáčková     JUDr. Vladimír Gašpar
       vedoucí OŽP, KRÚ JMK          ředitel RRA JM

Vzhledem k omezené kapacitě auly (129 míst) je nutné se k účasti na semináři písemně přihlásit nejpozději v termínu do 6.3.2014 u Ing. Dáňové, na e-mailovou adresu: danova.andrea@kr-jihomoravsky.cz Vaše přihláška a účast bude ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje potvrzena.
 
V případě překročení kapacity místnosti a velkého zájmu o danou problematiku bude seminář opakován.

POZVÁNKA A PROGRAM SEMINÁŘE