KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Střídání na Těšnově

06/02/14

Střídání na Těšnově Král je mrtev, ať žije král! Toto heslo se v historii provolávalo při střídání panovníků mnohokrát. Právě v této době jsme svědky střídání ministra zemědělství. Odchází Miroslav Toman, přichází Marian Jurečka. Miroslav Toman si zaslouží za svou sedmiměsíční práci poděkování. Stihl toho mnoho a snad jeho nejdůležitějším počinem je velmi dobrý rozpočet. […]

Střídání na Těšnově

Král je mrtev, ať žije král! Toto heslo se v historii provolávalo při střídání panovníků mnohokrát. Právě v této době jsme svědky střídání ministra zemědělství. Odchází Miroslav Toman, přichází Marian Jurečka. Miroslav Toman si zaslouží za svou sedmiměsíční práci poděkování. Stihl toho mnoho a snad jeho nejdůležitějším počinem je velmi dobrý rozpočet.

Miroslav Toman byl nejlepším ministrem za poslední léta a pomáhal všem, i těm, kteří ho kritizovali. Těch ale byla výrazná menšina. Pro mne byla zkušenost s ministrem Tomanem dobrá k tomu, abych si uvědomil jednu zásadní záležitost. A sice, že hlavní příčinou propadu českého zemědělství (trvalé snižování produkce, zaměstnanosti a potravinové soběstačnosti) není Brusel a rozdílné podmínky se starými zeměmi, ale dlouhodobé řízení resortu neodborníky. Nemůže být ani řeči o tom, že ministr Toman sklízel to, co ti před ním zaseli. Zde bych použil jiný výraz – „slízl to, co druzí před ním zaseli“. Nicméně ani ministr Toman nemohl při své enormní snaze pomoci ve všem. Například těm, které postihlo před dvěma lety katastrofální sucho a pro které předchozí ministr nehnul ani prstem. Pouze se nechal na uschlém poli s předsedou Asociace soukromého zemědělství ČR Josefem Stehlíkem vyfotografovat.

Po dlouhé době se rozdělí, na co je nárok

Ale pojďme do současnosti a budoucnosti. Do tohoto roku jdeme s dobrými výchozími podmínkami. Vedle rozpočtu jsou velmi příznivě nastaveny přímé platby pro tento rok. Například obálka citlivých komodit podle článku 68 je navýšena ze 796 mil. Kč na 1536 mil. Kč, když ministr Toman plně využil možnosti navýšení, které v tomto přechodném roce dává Brusel. Druhý příklad, národní dotace. Do nového roku jsme vstoupili s částkou 1530 mil. Kč, což znamená navýšení o 300 mil. Kč. Že by i toto byla sklizeň setby předešlých ministrů? Nikoliv. Vždy jsme měli na počátku roku v této kapitole pár set milionů korun, vždy jsme se rok co rok o navýšení handrkovali. Letos je to po dlouhých letech jinak.

Marian Jurečka může změnit směr českého zemědělství

Klíčové pro další vývoj českého zemědělství bude rozhodnutí o nastavení konečných parametrů reformy společné zemědělské politiky (SZP) od roku 2015. Toto rozhodnutí udělá nový nastupující ministr zemědělství Marian Jurečka. Má v rukou historickou šanci změnit natrvalo směřování českého zemědělství. Doposud jsme byli svědky razantního snižování živočišné produkce a potravinové soběstačnosti. Stejně tak jsme byli svědky zásadních změn ve struktuře pěstovaných plodin na půdě v neprospěch těch, které přináší vysokou přidanou hodnotu, zaměstnanost a prospívají půdě (pícniny na orné půdě, brambory, zelenina, ovoce, chmel, luskoviny, len a další). Byly jsme svědky totální změny myšlení velké části českých zemědělců se zaměřením nikoli na zemědělskou produkci, ale na těžení dotací. V rukou nového ministra zemědělství je v podobě dobře vyjednané reformy SZP možnost tento vývoj obrátit.

Na programu nejsou spory, ale spolupráce

Agrární komora ČR je připravena v rámci své členské základny pomáhat a podporovat ji. Rozhodně se nebude vydávat cestou revanše a reakce na zlovolné a nenávistné útoky a rozdmýchávání sporů, které jsou pro někoho programem. Jsme nezávislá a apolitická organizace, nikdy jsme neměli ve svých usneseních ze sněmu (valných hromad) podporu konkrétní politické strany, například ODS, jak to měla jedna nejmenovaná, prý apolitická organizace. To jenom na okraj. Proto jsem velmi rád, že nový ministr zemědělství si je těchto konsekvencí vědom a využije do svého vrcholového týmu služeb kolegy Ing. Jindřicha Šnejdrly, viceprezidenta Agrární komory ČR a ředitele středně velké, dobře prosperující zemědělské společnosti z Valašského Meziříčí. Jde o slušného člověka, hospodáře a sedláka každým coulem.

Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR

zdroj: Agrární komora České republiky »