KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z mimořádného jednání představenstva AK ČR, konaného dne 4.března v Praze

09/03/14

Informace z mimořádného jednání představenstva AK ČR, konaného dne 4. března 2014 v Praze Z obsahu: přijetí a podpora kandidatury Ing. Miroslava Tomana, CSc. na pozici prezidenta AK ČR, kandidaturu Ing. Jaroslava Vojtěcha a Ing. Václava Hlaváčka, CSc. na pozici viceprezidenta Sněmovny všeobecné, Ing. Bohumila Belady na pozici viceprezidenta Sněmovny společenstev, projednání návrhu změn dokumentů AK ČR, návrhů na změnu […]

Informace z mimořádného jednání představenstva AK ČR,
 konaného dne 4. března 2014 v Praze

Z obsahu: přijetí a podpora kandidatury Ing. Miroslava Tomana, CSc. na pozici prezidenta AK ČR, kandidaturu Ing. Jaroslava Vojtěcha a Ing. Václava Hlaváčka, CSc. na pozici viceprezidenta Sněmovny všeobecné, Ing. Bohumila Belady na pozici viceprezidenta Sněmovny společenstev, projednání návrhu změn dokumentů AK ČR, návrhů na změnu legislativy k obnovitelným zdrojům energie…

  1. Představenstvo AK ČR jednohlasně přijalo a podpořilo kandidaturu Ing. Miroslava Tomana, CSc. na pozici prezidenta AK ČR na XXII. sněm AK ČR, který se uskuteční dne 20. března t.r. v Olomouci. Prezident PK ČR Ing. M. Toman, CSc. prezentoval svou připravenost k výkonu této funkce a stručně představil svou vizi rozvoje komory a pracovní záměry s tím, že před sněmem ještě vstoupí do další diskuze s členskou základnou.
  2. Představenstvo AK ČR zároveň vzalo na vědomí kandidaturu Ing. Jaroslava Vojtěcha a Ing. Václava Hlaváčka, CSc. na pozici viceprezidenta Sněmovny všeobecné a kandidaturu Ing. Bohumila Belady na pozici viceprezidenta Sněmovny společenstev. Svou připravenost pokračovat v pozici předsedy DR AK ČR deklaroval v případě kladného výsledku voleb Ing. Pavel Veselý. Dále představenstvo AK ČR schválilo Ing. Jana Ptáčka, CSc. jako svého kandidáta do voleb sněmu na člena Dozorčí rady AK ČR.
  3. Představenstvo AK ČR projednalo návrhy změn k úpravám Statutu a Volebního řádu AK ČR a Jednacího řádu představenstva AK ČR a Jednacího řádu AK ČR vzešlých z podnětů z diskuze s delegáty a členské základny. Vedle technických a formulačních úprav je mj. zásadní ponechání návrhu šesti viceprezidentů. Zpracovaný návrh bude opětovně a v předstihu rozeslán delegátům sněmu a členské základně.
  4. Představenstvo AK ČR prodiskutovalo návrhy na změnu legislativy k obnovitelným zdrojům energie. Souhlasí s úpravami směřujícími k obnovení podpory výstavby BPS vázaných na využití odpadů ze živočišné výroby do velikosti 550 kW. Zároveň ale odmítlo diskriminační návrh novely na tzv. zaknihování akcií na zvláštním registru ve středisku cenných papírů na Burze cenných papírů v Praze od 1. 7. 2014 pro subjekty pobírající podporu na OZE.
  5. V dalších bodech jednání představenstvo schválilo nominaci Ing. R. Šustáčka (předseda SCHČSS) do Nákazového komise MZe, zabývalo se potřebou personálních změn v Monitorovacím výboru, seznámilo se s aktuálním průběhem činnosti MZe v oblasti reformy SZP, aj.

 

V Praze dne 4. března 2014 zapsal Ing. Jiří Felčárek

 

zdroj: Agrární komora České republiky »