KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR zakládají nové aleje plodonosných dťevin v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví na Hodonínsku

03/03/14

Lesy ČR zakládají nové aleje plodonosných dřevin v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví na Hodonínsku 27. února 2014 – Lesy České republiky, s. p., na Hodonínsku v Jihomoravském kraji systematicky obnovují a zakládají krajinné prvky. Projekty, které Lesy ČR v tomto regionu realizují, zlepšují stav zdejší krajiny. V ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – […]

Lesy ČR zakládají nové aleje plodonosných dřevin v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví na Hodonínsku

27. února 2014 – Lesy České republiky, s. p., na Hodonínsku v Jihomoravském kraji systematicky obnovují a zakládají krajinné prvky. Projekty, které Lesy ČR v tomto regionu realizují, zlepšují stav zdejší krajiny. V ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví jsou tak nově zakládány aleje plodonosných dřevin o celkové délce 2500 metrů.   Výsadba je umístěna do lužního lesa v blízkém okolí obcí Vnorovy a Zarazice. Aleje jsou jednořadé nebo dvouřadé a prostorově jsou začleněny převážně do zdejších luk, podél cest a okrajů lesa. Kromě Lesů ČR je v záležitosti financování projektu přislíbena podpora z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Druhová skladba je pestrá a tvoří ji následující plodonosné dřeviny: jabloň lesní, třešeň ptačí, hrušeň polnička, jeřáb ptačí, moruše bílá a ořešák královský. V průběhu následujících let bude prováděn výchovný řez nově vysázených stromů a jejich zálivka v letním období.

Projektem „Výsadba alejí plodonosných dřevin v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví“ se Lesy ČR snaží zpestřit charakter lužního lesa. Nově založená stromořadí na pravidelně sečených loukách budou významnými estetickými prvky místní krajiny.   
 

Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR

 

Doplňující informace:

Na projekt je přislíben příspěvek z fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur. Celkové náklady na realizaci projektu představují částku cca 600 tisíc korun bez DPH.
 
Poznámky pro editory:
• Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
• Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že Lesy ČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »