KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje jednal s ministrem zemědělství

15/05/14

Michal Hašek: Kraj využije možnosti zákonodárné iniciativy proti padělání vína Hejtman Michal Hašek jednal ve čtvrtek 15. května 2014 v brněnském sídle krajského úřadu s ministrem zemědělství ČR Marianem Jurečkou, který je na dvoudenní pracovní návštěvě Jihomoravského kraje. Ministr hovořil hned o několika nosných tématech, která s vedením Jihomoravského kraje v průběhu prvního dne své […]

Michal Hašek: Kraj využije možnosti zákonodárné iniciativy proti padělání vína

Hejtman Michal Hašek jednal ve čtvrtek 15. května 2014 v brněnském sídle krajského úřadu s ministrem zemědělství ČR Marianem Jurečkou, který je na dvoudenní pracovní návštěvě Jihomoravského kraje.

Ministr hovořil hned o několika nosných tématech, která s vedením Jihomoravského kraje v průběhu prvního dne své návštěvy v regionu řešil. „Především to byla problematika sucha, která se zejména na jižní Moravě projevuje velmi negativně. Chceme jako resort zemědělství do konce roku připravit koncepční materiál, jakým způsobem hodláme řešit problematiku sucha v celé České republice – a to jak po stránce agrotechniky, tak z pohledu vodohospodářské infrastruktury nebo po stránce fungování závlah,“ uvedl ministr Jurečka, který z dalších významných témat, které projednal s hejtmanem Haškem, označil rozvoj vinařství, zachování dotačních titulů na realizaci vodovodů a kanalizací nebo problematiku středního odborného zemědělského školství. „O tomto chceme jednat s Asociací krajů i ministerstvem školství,“ řekl ministr Jurečka.
„Velmi dominantním tématem jednání byla podpora vinařství a vinohradnictví. Jihomoravský kraj i ministerstvo zemědělství chce bojovat proti pančování vína, proti dovozům nekvalitního vína, proti falšování vína a destilátů. Jihomoravský kraj využije možnosti zákonodárné iniciativy. V tuto chvíli uvažujeme o návrhu novely trestního zákona a zavedení nové skutkové podstaty trestného činu padělání vína a destilátů. Budeme o té věci ještě jednat. Jde o to, aby byla nastavena kvalitní legislativa a ti, kteří uvádějí na trh nekvalitní pančovaná vína, kazí renomé našich vinařů. V řadě oblastí nejde už jen o správní delikt. Podle názorů vinařů zde dochází k černému dovozu značného množství vína ze zahraničí, které je neproclené. Chceme ochránit vynikající moravská a česká vína, jejich prestiž a renomé,“ řekl hejtman Michal Hašek.
„Panu ministrovi jsme nabídli, že Jihomoravský kraj přispěje ze svého rozpočtu na zpracování Generelu vodního hospodářství Jihomoravského kraje. Nákladem do jednoho milionu korun jsme schopni do půl roku tento generel mít k dispozici. Z něho vyplynou opatření, která si rozdělíme podle finanční náročnosti na ta, které bude muset financovat státní rozpočet nebo Evropská unie a ta, která budeme schopni realizovat z krajského rozpočtu. Při jednání s panem ministrem jsme také hledali cesty, jak dobudovat protipovodňovou ochranu Jihomoravského kraje. Na úrovni kraje máme standardní dotační tituly, které se týkají menších oprav na úrovni měst a obcí. Všichni máme v paměti z minulých let bleskové přívalové deště, proti kterým neexistuje trvalá ochrana. Jde spíše o způsob hospodaření v krajině. Kombinace opatření, které mohou udělat zemědělci, a malých vodohospodářských opatření, rybníčků, bude znamenat, že krajina sama o sobě zvýší svoji přirozenou retenční schopnost a bude zabráněno takovýmto nešťastným událostem,“ zdůraznil hejtman Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK