KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR – 29. 4. 2014 

10/05/14

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR 29. 4. 2014 Z obsahu: SZP, Monitoring a prognóza sucha, Státní pozemkový úřad, aktuální úkoly Byl projednán vývoj v implementaci SZP do národních předpisů za účasti náměstkyně ministra zemědělství Ing. Jaroslavy Beneš Špalkové a vrchního ředitele Mze Ing. Pavla Sekáče. Po obsáhlé diskusi bylo dohodnuto […]

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR 29. 4. 2014

Z obsahu: SZP, Monitoring a prognóza sucha, Státní pozemkový úřad, aktuální úkoly

 1. Byl projednán vývoj v implementaci SZP do národních předpisů za účasti náměstkyně ministra zemědělství Ing. Jaroslavy Beneš Špalkové a vrchního ředitele Mze Ing. Pavla Sekáče. Po obsáhlé diskusi bylo dohodnuto trvat na „Stanovisku AK ČR k otázkám z kulatého stolu ministra Mariana Jurečky ze dne 7. března 2014“. K prosazení požadavků byla přijata opatření v medializaci se zapojením členstva komory.
 2. Profesor Miroslav Trnka Ph.D. z Mendelovy univerzity prezentoval výzkumný úkol „Monitoring a prognóza sucha“ a požádal o zapojení AK ČR a jejího členstva. Bylo dohodnuto, že prezident komory spolu s tajemníkem připraví další postup, který bude následně rozeslán.
 3. Ředitel Státního pozemkového úřadu Ing. Martin Vrba se představil členům představenstva a dozorčí rady, charakterizoval zaměření úřadu na církevní restituce, přepracování nájemních smluv a pozemkové úpravy. Chce spolupracovat s AK ČR. Byla mu vyslovena podpora.
 4. Byla projednána práce AK ČR v novém volebním období a aktuální úkoly.

Prezident AK ČR:

 • požádal členy představenstva, aby zabezpečili včasné zaplacení členských příspěvků a aktualizaci členské základny,
 • oznámil, že Českomoravská drůbežářská unie žádá, aby za D. Tůmovou mohla mít zastoupení v dozorčí radě AK ČR Ing. Gabrielou Dlouhou, Ph.D. – možnost a postup se ponechá na dozorčí radě v souladu s řády AK ČR,
 • místo dosavadního předsedy Komoditní rady pro mléko a hovězí maso J. Šnejdrly, který se stal náměstkem ministra zemědělství, navrhl Pavla Novotného, místo dosavadního předsedy Myslivecké komise J. Šnejdrly navrhl J. Neudörfla, dosavadního místopředsedu komise. Do Monitorovacího výboru PRV navrhl místo L. Burkoně – K. Surovíka a za J. Šnejdrlu – V. Hlaváčka, představenstvo návrhy schválilo,
 • oznámil, že 5.6. bude další jednání představenstva AK ČR v Jihlavě, 11. 6. budou jednat obě sněmovny ve Žďáru nad Sázavou, další jednání představenstva bude ve středu odpoledne 27.8. v Českých Budějovicích, tisková konference AK ČR spolu s ČSÚ na výstavě Země živitelka bude v pátek 29.8.,
 • sdělil, že 23.4. proběhla schůzka s řediteli KAK a RAK s cílem vyjasnit činnost a systém práce OAK a KAK – KAK a RAK byly požádány o monitoring sucha a monitoring zatížení VDJ s ohledem na horní limit AGROENVI – oba úkoly urychlit do 12.5. na sekretariát AK ČR,
 • poděkoval za dosavadní práci předsedovi Ekonomické komise AK ČR J. Ptáčkovi a požádal jej, aby i přes podanou resignaci vedl komisi dále – návrh byl přijat,
 • do komoditní rady pro cukrovku navrhl za V. Drhlíka – M. Nováka, návrh byl přijat,
 • oznámil, že činnosti komoditních rad se bude věnovat na některém z příštích jednánípředstavenstva,
 • oznámil, že v tisku vyjdou články s upozorněním na SZP, je důležité zapojení členstva AK ČR,
 • sdělil záměr přestěhovat úřad AK ČR do sídla PK ČR v Malešicích a to k 1.7. 2014. Návrh byl hlasováním schválen. Mediálně bude AK ČR a PK ČR zastupovat D. Večeřová v poměru 50:50, V. Suchan bude ředitelem úřadu komory pro vnitřní řízení s pracovním úvazkem 80 %, návrh byl hlasováním schválen. T. Kreutzer bude mít v AK ČR na starost zahraničí a analytiku s úvazkem 50 %. Pracovní poměr ukončil P. Říha, H. Volešáková a J. Kratochvíl, ostatní pracovníci úřadu zatím zůstávají. Hospodářský výsledek AK ČR je ve ztrátě, byl zadán ekonomický audit,
 • uvedl, že je dobrá spolupráce mezi AK a PK, stejná stanoviska k SZP, jsou společná témata a vše lze pořídit za jedny peníze,
 • požádal členy představenstva, aby si připravili názor na pořádání akcí AK ČR včetně Agrárního plesu a to do příštího jednání představenstva,
 • informoval, že je domluven s Ing. Martinem Hlaváčkem na práci poradce pro AK ČR a na spolupráci ve Strategické skupině,
 • rozhodl zaslat ministrovi dopis k implementaci SZP a zasílat dopady na jednotlivé podniky a dávat je přes média.
 1. Dále bylo projednáno:
  • K. Horák oznámil, že probíhá kampaň na distribuci veterinárních léčiv za nižší ceny přes Českomoravskou společnost chovatelů a.s. v Hradišťku pod Medníkem. Požádal členy představenstva a dozorčí rady, aby se do této akce zapojili a působili v tomto smyslu na členstvo.
  • Prezident AK ČR požádal zástupce chovatelů o účast na schůzce s Komorou veterinárních lékařů o kterou prezidenta žádají.
  • J. Zelenka navrhl, aby se připravilo otevření zákona o veterinární službě tak, aby se dosáhlo srovnatelných podmínek s okolními zeměmi zejména v provádění veterinárních úkonů.
  • M. Drs požadoval obnovení okresních Agentur pro zemědělství a venkov.
   Prezident AK ČR odpověděl, že obnovení je již nereálné, z hlediska politické nejistoty
   nemají pracovníci o návrat už ani zájem, k udržení krajských článků je nutná podpora
   hejtmanů, poradenství u lidí, kteří přešli pod SZIF zůstává.
  • R. Erlebach požádal, aby se SZIF pro Liberecký a Královehradecký kraj rozdělil.

Zpracoval:Ing. Jan Záhorka

zdroj: Agrární komora České republiky »