KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR získaly 1. místo v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje 2013 v kategorii Drobné stavby

15/05/14

Lesy ČR získaly 1. místo v soutěži Nejlépe opravená kulturní  památka Jihomoravského kraje 2013 v kategorii Drobné stavby Kaple sv. Anny v Hostěnicích u Brna září zásluhou Lesů ČR novotou 13. května 2014 – Lesy České republiky, s. p., zdárně dokončily opravu jednoho z významných historických objektů, který mají ve své správě – barokní kaple […]

Lesy ČR získaly 1. místo v soutěži Nejlépe opravená kulturní

 památka Jihomoravského kraje 2013 v kategorii Drobné stavby

Kaple sv. Anny v Hostěnicích u Brna září zásluhou Lesů ČR novotou

13. května 2014 – Lesy České republiky, s. p., zdárně dokončily opravu jednoho z významných historických objektů, který mají ve své správě – barokní kaple sv. Anny v obci Hostěnice v okrese Brno venkov v Jihomoravském kraji. Objekt pocházející z roku 1748 je od května roku 1958 nemovitou kulturní památkou; dnes představuje nejvýznamnější historickou pamětihodnost obce Hoštěnice. Nachází se v lesním porostu, nedaleko od obce severozápadním směrem, na kopci Hádek. Náklady na opravu kaple dosáhly výše necelých 600 tisíc korun. Veškeré opravy probíhaly v součinnosti s Národním památkovým ústavem.

Obnovu Lesy ČR realizovaly v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů –k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu, výstavbu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoha dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

Jasným důkazem, že se oprava kaple skutečně povedla je dnešní významné ocenění udělené Lesům ČR Jihomoravským krajem za 1. místo v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2013 v kategorii „Drobné stavby“. Zástupci Lesů ČR dnes ocenění osobně převzali od radní Jihomoravského kraje Bohumily Beranové, a to v rámci slavnostního aktu, který se uskutečnil v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

Díky opravě má dnes kaple sv. Anny kompletně novou střechu, fasádu a také přilehlý terén.

Ve svahu nad kaplí navíc turistům a návštěvníkům slouží k příjemnému posezení nové dřevěné lavičky.

O kapli sv. Anny se vypráví, že byla stavěna zároveň s poutním kostelem ve Křtinách. Má se za to, že na jejím místě bývalo překladiště cihel, které se na stavbu kostela vozily z cihelny v Tvarožné a v lese nad Hostěnicemi se překládaly. Po dokončení stavby kostela se dle historických pramenů ze zbylých cihel postavila kaple zasvěcená sv. Anně, údajně z vděčnosti, že na sv. Annu (26. 7.) začala ustupovat silná morová nákaza sužující obyvatele Hostěnic. U kaple se každoročně za hojné účasti lidí koná u příležitosti svátku sv. Anny slavnostní pobožnost s hudebním doprovodem. Nejvíce se lidé u kaple zastavují o víkendech, kdy zde na tomto krásném a klidném místě nacházejí klid, odpočinek i odreagování. Čas od času si místo vybírají snoubenci k uspořádání svatebního obřadu.

Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR

Poznámky pro editory:

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »