KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

V Lomnici u Tišnova Lesy ČR otevřely novou naučnou stezku

15/05/14

V Lomnici na Brněnsku Lesy ČR otevřely novou naučnou stezku Hradec Králové, 15. května 2014 – Zcela novou, dva kilometry dlouhou naučnou stezku nazvanou Obora Lomnice s celkem devíti zastaveními za skoro 350 tisíc korun v těchto dnech Lesy České republiky, s. p., otevřely v městysu Lomnice u Tišnova v okrese Brno venkov v Jihomoravském […]

V Lomnici na Brněnsku Lesy ČR otevřely novou naučnou stezku

Hradec Králové, 15. května 2014 – Zcela novou, dva kilometry dlouhou naučnou stezku nazvanou Obora Lomnice s celkem devíti zastaveními za skoro 350 tisíc korun v těchto dnech Lesy České republiky, s. p., otevřely v městysu Lomnice u Tišnova v okrese Brno venkov v Jihomoravském kraji. Stezka vede lokalitou zdejší bývalé obory, návštěvníky seznamuje se zajímavostmi území včetně údajů o lokální historii, lesním porostu, fauně, flóře a správě lesů. Netradičně bude stezka zaevidována jako multi keška na webových stránkách GEOCACHING.com. Její trasa je vzhledem k členitému terénu vhodná spíše pro pěší turisty. Vybudování naučné stezky velmi pozitivně hodnotí vedení městyse Lomnice.

Výstavbu Lesy ČR realizovaly v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu, výstavbu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoha dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

Témata jednotlivých zastávek naučné stezky Obora Lomnice:

1. zastávka – úvod (stezku celkově přibližuje)
2. zastávka – sněžné jámy, javor
3. zastávka – lovecké chodníky, jasan a habr
4. zastávka – les smíšený, monokultury, smrk
5. zastávka – zámecké studny, borovice, douglaska
6. zastávka – přirozená obnova lesa, ochrana výsadeb
7. zastávka – skládkování dřeva
8. zastávka – lesní dopravní síť, zámecká obora
9. zastávka – záskok, mraveniště, buk

Stručně k historii bývalé obory:

nejstarší písemné zprávy o zvěři na lomnickém panství jsou z roku 1721. Obora sloužila převážně k chovu zvěře. V roce 1809 při invazi napoleonských vojsk na Moravu byl v Lomnici ubytován francouzský generál Davoust, který se svými přidělenými důstojníky vystřílel v oboře veškerou zvěř. Obora následně zanikla. První zmínky o její obnově se datují až k roku 1850. Od 19. století se postupně stavy zvěře navyšovaly. Oficiální záznamy o oboře končí v době před 2. světovou válkou.

Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR

Poznámky pro editory:
• Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
• Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

zdroj: Lesy České republiky, s.p. »