KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 21. 7. 2014

22/07/14
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 21. 7. 2014

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2014, č. 3

Obiloviny

K 21. 7. 2014 bylo sklizeno 196 tis. ha obilovin, to je 15 % z celkové sklizňové plochy. V loňském roce to bylo ke 23. 7. pouze 5%. Za uplynulý týden přibylo 140 tis. ha.

V okresech Brno město a venkov, Hodonín, Vyškov a Znojmo se odhaduje snížení výnosů o 15 až 50 % s výraznými rozdíly u jednotlivých firem, honů a jejich částí.

Nejvíce pokročila sklizeň ozimého ječmene 84 % ploch s výnosem 5,3 t/ha. Loni bylo k 23. 7. sklizeno 57 % plochy této plodiny s výnosem 4,1 t/ha.

U plodiny s největším zastoupením v osevu obilovin, pšenice ozimé, bylo sklizeno pouze 10%. Místně se projevují problémy s nízkou hektolitrovou váhou. Sklizeň ozimé pšenice pokročila nejvíce v Jihomoravském kraji, kde je sklizeno 40 % ploch s výnosem 5,2 t/ha.

U jarního ječmene je celostátně sklizeno necelých 10 %. Nejvíce ve Zlínském kraji, 45 % s výnosem 5,7 t/ha a v kraji Jihomoravském, 40 % s výnosem 5,2 t/ha.

Řepka

K 21. 7. byla sklizená necelá jedna třetina ploch s výnosem 3,96 t/ha. Nejdále je sklizeň v Olomouckém kraji – 57 %.

V Praze 21. července 2014          

Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026 zahorka@akcr.cz 

Tabulka MZe včetně celé informace viz zde

zdroj: Agrární komora České republiky »

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 21. 7. 2014

Sklizeň v Jihomoravském kraji

Sklizeň podle okresů Jihomoravského kraje

Zařazeno v Žně 2014