KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 28. 7. 2014

29/07/14
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 28. 7. 2014

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2014,  č. 4

 

 

Obiloviny

 

K 28. 7. Bylo sklizeno 417 tis. ha obilovin, to je více než jedna třetina. V loňském roce to bylo pouze 16 %. Přes časté přeháňky a bouřky s deštěm zejména v závěru týdne nabraly sklizňové práce rychlejší tempo – sklízelo se 31 tis. ha v průměru za den.

 

Sklizeň ozimého ječmene se blíží ke konci (95 %) s výnosem téměř 6 t/ha. Loni byl podle údajů ČSÚ ze 14. 2. 2014 výnos necelých 4,5 t/ha. Při posuzování úrody je potřeba přihlížet k tomu, že plocha ozimého ječmene činí pouze 8 % z obilovin celkem.

 

U pšenice ozimé s podílem plochy 61% na obilovinách celkem, bylo sklizeno 28% s dosavadním výnosem 6,15 t/ha. Na porovnání s loňským výnosem je ještě brzo – byl 5,75 t/ha.

Nejvíce pokročila sklizeň v Jihomoravském kraji – 60 % s výnosem výrazně pod celostátním průměrem 5,4 t/ha a v kraji Zlínském – 51 % s výnosem převyšujícím 7 t/ha. Tento kraj však sklízí jen 4 % celkové plochy ozimé pšenice v ČR. Začínají se projevovat problémy při sklízení polehlého obilí po prudkých deštích.

 

Jarní ječmen je sklizen z 37 % s výnosem 5,8 t/ha. Loni podle definitivních údajů to bylo 4,3 t/ha. Plocha této obiloviny zaujímá 19 % z obilovin celkem.

Sklizeň ostatních obilovin nepřevyšuje 10 %. Jejich podíl na celkové sklizňové ploše činí 12 %.

 

 

 

V Praze 28. července 2014                               Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                        zahorka@akcr.cz

 

 

Tabulka MZe

ČR CELKEM

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

    Oves

Tritikále

Ob. celkem

   Řepka 

Celkově ke sklizni (ha)

790 690

45 251

102 928

247 791

25 136

42 289

48 499

1 302 584

389 298

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

218 846

1 866

98 313

91 811

2 378

149

4 160

417 523

265 116

Podíl sklizených ploch  (%)

27,67

4,12

95,51

37,05

9,46

0,35

8,57

32,05

68,1

Celkově sklizeno  (t)

1 345 157

8 288

549 138

535 482

11 000

675

23 525

2 473 265

1 056 730

Průměrný výnos  (t/ha)

6,15

4,44

5,58

5,83

4,62

4,53

5,65

5,92

3,98

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 28. 7. 2014

Sklizeň v Jihomoravském kraji

Sklizeň podle okresů

Zařazeno v Žně 2014