KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 7. 7. 2014

09/07/14
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 7. 7. 2014

 

Žňové zpravodajství AK ČR č. 1 – 2014

 

Obiloviny

 

K 7. 7. 2014 bylo sklizeno 17 790 ha ozimého ječmene s průměrným výnosem 5,6 t/ha. Podobná situace byla v r. 2011, kdy bylo k 12. 7. sklizeno necelých 14 tis. ha. Sklizeň této obiloviny začala ve všech krajích kromě Karlovarského a Vysočiny. U ostatních obilovin sklizeň prakticky nezačala.

 

Řepka

 

Bylo sklizeno pouze 405 ha v krajích Jihomoravském a Zlínském.

 

 

 

Sklizeň dle šetření KAZV ( sklizeno ha/t/výnos )  k 7. 7. 2014

 

KAZV

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

Žito

Oves

Tritikále

Obiloviny celkem

Řepka

Praha + Střed. kraj

0

0

1075/5357/4,98

0

0

0

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

2772/13804/4,98

0

0

0

0

0

0

Hradec Králové

0

0

2896/18739/6,47

0

0

0

0

0

0

Karlovy Vary

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liberec

0

0

623/3676/5,9

0

0

0

0

0

0

Ústí nad Labem

0

0

150/705/4.7

0

0

0

0

0

0

Plzeň

0

0

2142/12153/5,67

0

0

0

0

0

0

Pardubice

0

0

1168/6533/5,59

0

0

0

0

0

0

Vysočina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jihomoravský kraj

0

0

4540/24750/5,45

0

0

0

0

 

220 ha/3,5

Olomouc

0

0

502/3279/6,53

0

0

0

0

0

0

Zlín

 

 

1398/7919/5,66

 

 

 

 

 

185,5 ha/4,63

Moravskoslezs. kraj

0

0

524/2777/5,3

0

0

0

0

0

0

Celkem za ČR

 

 

17790/99692/5,6

 

 

 

 

 

405.5/4,01

 

 

Více informací bude k dispozici v úterý 15. 7. 2014, po zveřejnění dat ČSÚ k plochám a odhadům letošní sklizně.

 

 

V Praze 7. července 2014                                                                     Zpracoval: Ing. Jan Záhorka

 

 

 

 

Zařazeno v Žně 2014