KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke 14. 7. 2014

15/07/14
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 14. 7. 2014

 

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 14. 7. 2014

15.7.2014 – informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

V České republice je v plné sklizni pouze ječmen ozimý, kdy je sklizeno již 46,7 % s průměrným výnosem 5,6 t/ha. U dalších plodin sklizeň začíná, kromě řepky, kdy jsou sklizena necelá 3 % oseté plochy s průměrným výnosem 4,04 t/ha není ještě u ostatních plodin sklizeno ještě ani 1 % ploch. Samozřejmě je postup sklizně závislý na lokalitě osetých plodin.

Pomalejšímu zrání napomohly dešťové srážky v květnu a červnu a také ochlazení. Nyní, kdy je již zralý ozimý ječmen, nelze jej sklízet z důvodu proměnlivého počasí – půda začíná být rozmočená a obilí nestačí oschnout.  Začíná se projevovat nepřízeň počasí, především lokální bouře s kroupami, obilí začíná poléhat a ozimý ječmen začíná mít tendenci ulamovat se v klasech.

Nejvíce pokročil postup žní v Jihomoravském a ve Zlínském kraji. V Jihomoravském kraji je sklizeno již 87,4 % ozimého ječmene s průměrným výnosem 5,42 t/ha a začala již sklizeň ječmene jarního, pšenice ozimé a řepky. Ve Zlínském kraji je sklizeno 79 % ječmene ozimého s výnosem 5,8 t/ha, 14,36 % řepky s výnosem 4,35 t/ha a byla zahájena sklizeň pšenice ozimé a ječmene jarního.

Naproti tomu v Karlovarském kraji dosud nebyly zahájeny sklizňové práce sledovaných plodin. Podle dalšího vývoje počasí lze předpokládat zahájení žní koncem tohoto týdne sklizní ozimého ječmene. Stav zralosti porostů obilovin a řepky je značně nevyrovnaný podle stupně sucha v jednotlivých oblastech kraje.

V Plzeňském a Moravskoslezském kraji sklizeň začala u ječmene ozimého, je zde zatím sklizeno do 30 % plochy ječmene.

V kraji Vysočina jsou nejdále ve sklizni v okrese Třebíč, který se částí svého území blíží k jižní Moravě. V ostatních čtyřech okresech sklizeň teprve začíná. Zatím se sklízí pouze ozimý ječmen. Počasí minulého týdne opozdilo dozrávání.

V Libereckém kraji vzhledem k vyšší poloze se v současné době sklízí pouze ozimé ječmeny, které jsou zatím sklizeny na 60,78 % plochy s průměrným výnosem 5,99 t/ha.

Za Olomoucký kraj se předpokládá, že letošní sklizeň bude na dobré úrovni (co se týká výnosů jednotlivých plodin). Je zde již sklizeno 64 % ječmenů ozimých s průměrným výnosem 6,35 t/ha, což představuje dobrý výsledek. Ostatní plodiny se zatím sklízejí pouze okrajově a výsledek nelze určit.

Ve Středočeském kraji je sklizeno 34 % výměry ozimých ječmenů a v Jihočeském kraji již 58 % plochy ozimých ječmenů. V obou krajích je dosavadní průměrný výnos 5,4 t/ha.

V Královehradeckém i Pardubickém kraji je sklizeň ozimého ječmene již na více než 50 % ploch s průměrným výnosem kolem 6 t/ha. Rovněž zde již začala sklizeň řepky.

    Žně podle KAZV k 14. 7. 2014 (XLS, 44 KB)

Zařazeno v Žně 2014