KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora nákupu půdy

03/07/14

Podpora nákupu půdy Od 1.7. 2014 došlo ke změně Pokynů pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy poskytovaného v režimu de minimis. Nově je možné získat podporu až do výše 15 000 EUR (pro „jeden podnik“ za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období), a to na místo stávajících 7 500 EUR. O […]

Podpora nákupu půdy

Od 1.7. 2014 došlo ke změně Pokynů pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy poskytovaného v režimu de minimis. Nově je možné získat podporu až do výše 15 000 EUR (pro „jeden podnik“ za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období), a to na místo stávajících 7 500 EUR. O navýšení podpory na nově uvedený limit mohou žádat i klienti, kteří již podporu v rámci uvedeného programu čerpají.
V souvislosti s revizí právních předpisů Evropské unie, které upravují poskytování podpor v režimu de minimis, tj. aktuálně v případě PGRLF, a.s. program podpory nákupu nestátní zemědělské půdy, upozorňujeme žadatele o poskytnutí podpory zejména na ustanovení článku 2 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství; tj. na definici „jednoho podniku“, jelikož celková výše podpory poskytnutá v režimu de minimis se bude nově posuzovat za „jeden podnik“ ve smyslu uvedeného nařízení. Uvedené nařízení Komise bude účinné od 1.7.2014.

Výše uvedené nařízení a metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ jsou přístupné v sekci „Ke stažení“.

zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. »