KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 11. 8. 2014

12/08/14
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 11. 8. 2014

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2014,  č. 6

 

 

Obiloviny

 

K 11. 8. 2014 bylo sklizeno 832 tis. ha obilovin, to je 64 %. V loňském roce to bylo k 13. 8. 52 %. Náskok ve sklizni oproti minulým létům nepříznivé počasí již snižuje. V minulém týdnu se sklízelo v průměru 32 tis. ha denně, v předminulém 49 tis. ha. Polehlost obilí, která komplikuje sklizeň se dále zvýšila. Z celkové dosavadní sklizně 5,2 mil. t je téměř 3,2 mil. t ozimé pšenice.

 

U ozimého ječmene zbývá sklidit posledních 583 ha, to je cca 0,5 %, v krajích Středočeském, Plzeňském, Královehradeckém, Moravskoslezském a Zlínském. Celková sklizeň dosáhne cca 587 tis. t, loni to bylo 475 tis. t. Zvýšení je dosaženo výhradně zvýšením hektarového výnosu z loňského 4,5 t/ha na 5,7 t/ha. Sklizňová plocha byla nižší o více než 3 tis. ha.

 

 

Sklizeň ozimé pšenice dosáhla 61 % s výnosem téměř 6,6 t/ha. I když sklizeň postupuje do vyšších poloh, průměrný výnos zatím neklesá. Vysoké výnosy  sebou nesou riziko nízkého obsahu dusíkatých látek. Řada zemědělských podniků, zejména v jižních Čechách ale i jinde, z tohoto důvodů nedosahuje parametrů potravinářské pšenice. Problémy jsou oblastně i s číslem poklesu.

Nejdále je ve sklizeni ozimé pšenice Zlínský kraj 92 % s výnosem téměř 7,4 t/ha, Královehradecký 85 % s výnosem téměř 7,6 t/ha, Jihomoravský 81 % s výnosem 5,6 t/ha, to je o 1 t méně než je dosavadní celostátní průměr a o 2 t méně než je  zatím nejlepší kraj. Liberecký kraj má při 61 % sklizených ploch výnos 6,8 t/ha, Ústecký při 72 % o více jak 1t méně 5,6 t/ha. Mezi kraji jsou tedy velké rozdíly.

 

Sklizeň jarního ječmene přesáhla tři čtvrtiny – 79 % s dosavadním výnosem 5,8 t/ha a variabilitou za kraje od 4,6 t/ha v kraji Ústeckém až po 6,8 t/ha v Královehradeckém. Nižší než dosavadní průměrný výnos má 8 krajů. V bilanci sklizně bude hrát roli i vyšší plocha ve srovnání s loňským rokem o 5 tis.ha.

 

Pokročila sklizeň žita  – 38 %, s výnosem 5,4 t/ha, to je o 0,7 t více než byla definitivní sklizeň v roce 2013. U této komodity hrozí také zhoršení kvality z deštivého počasí a přívalových dešťů.

 

U triticale se sklizeň blíží 40 % s výnosem 6,2 t/ha.

 

Sklizeň ovsa se přiblížila jedné čtvrtině s dosavadním výnosem téměř 4,4 t/ha. Vlivem deštivého počasí, zejména ve vyšších polohách a tím oddalování sklizně při plné zralosti lze očekávat vyšší sklizňové ztráty.

 

Jedné třetině sklizně se přiblížila i jarní pšenice s dosavadním výnosem necelých 5,5 t/ha. Jedna třetina celkové sklizňové plochy této obiloviny je ve Středočeském kraji s výnosem doposud 6 t/ha. Nejnižší výnos je v kraji Jihomoravském 4,3 t/ha.

 

Sklizeň řepky postoupila za uplynulý týden pouze o 10 % – je sklizeno 96 %. Průměrný výnos se oproti minulému týdnu snížil z 3,98  na 3,96 t/ha. Zcela sklizenou řepku má jen Zlínský kraj. Celková sklizeň již dosáhla 1 482 tis. t. Definitivní sklizeň překročí 1,5 mil. t.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka MZe

 

ČR CELKEM

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

    Oves

Tritikále

Ob. celkem

   Řepka 

Celkově ke sklizni (ha)

790 690

45 251

102 928

247 791

25 136

42 289

48 499

1 302 584

389 298

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

483 107

12 940

102 345

195 835

9 623

10 243

18 197

832 290

374 646

Podíl sklizených ploch  (%)

61,10

28,60

99,43

79,03

38,28

24,22

37,52

63,90

96,24

Celkově sklizeno  (t)

3 167 978

70 733

584 260

1 138 134

52 149

44 862

103 213

5 161 329

1 482 420

Průměrný výnos  (t/ha)

6,56

5,47

5,71

5,81

5,42

4,38

5,67

6,20

3,96

 

 

 

 

 

V Praze 11. srpna 2014                                                 Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                                      zahorka@akcr.cz

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 11. 8. 2014

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 11. 8. 2014

Zařazeno v Žně 2014