KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 15.8.2014

26/08/14
Kateřina Patočková

Aktuální stav sklizně k 15.8.2014

                                Žňové zpravodajství AK ČR 2014,  č. 7

Obiloviny

 

K 18. 8. 2014 bylo sklizeno 966 tis. ha obilovin, to je 74 %. V loňském roce to bylo k 20. 8. 83 %. Náskok ve sklizni oproti minulému roku tak byl již úplně smazán a letošní sklizeň  probíhá podobným tempem jako v roce 2011 (79% k 23.8.2011) .V minulém týdnu se sklízelo v průměru 19 tis. ha denně, v předminulém to bylo 32 tis. ha, což naznačuje další zpomalení kvůli nepříznivému vývoji počasí.  Sklízené obiloviny jsou stále ve velké míře polehané. Z celkové dosavadní sklizně 5,98 mil. t obilovin představuje téměř 3,8 mil. t pšenice ozimá.

 

U ozimého ječmene stále zbývá sklidit posledních 583 ha, to je cca 0,5 %, v krajích Středočeském, Plzeňském, Královehradeckém, Moravskoslezském a Zlínském. Celková sklizeň dosáhne cca 587 tis. t, loni to bylo 475 tis. t. Zvýšení je dosaženo výhradně zvýšením hektarového výnosu z loňského 4,5 t/ha na 5,7 t/ha. Sklizňová plocha byla nižší o více než 3 tis. ha.

 

 

Sklizeň ozimé pšenice dosáhla 73 % s výnosem blížícím se 6,6 t/ha. I když sklizeň postupuje do vyšších poloh, průměrný výnos zatím výrazněji neklesá. Vysoké výnosy s sebou nesou riziko nízkého obsahu dusíkatých látek. Řada zemědělských podniků, zejména v jižních Čechách ale i jinde, z tohoto důvodů nedosahuje parametrů potravinářské pšenice. Problémy jsou oblastně i s objemovou hmotností nebo číslem poklesu.

Nejdále je ve sklizni ozimé pšenice Zlínský kraj 97 % s výnosem přesahujícím 7,3 t/ha, na druhém místě sousední Jihomoravský kraj, který má sklizeno více než 93 % ploch pšenice ozimé, ovšem s výnosem jen 5,7 t/ha, to je o 1 t méně než je dosavadní celostátní průměr a o 2 t méně než je zatím nejlepší kraj. Královehradecký kraj již sklidil téměř 89 % s průměrným výnosem přes 7,5 t/ha, Liberecký kraj hlásí při 69 % sklizených ploch výnos 6,8 t/ha, Ústecký při 86 % o více jak 1t méně, tedy5,6 t/ha. Mezi kraji jsou tedy velké rozdíly.

 

Sklizeň jarního ječmene se přiblížila 87 % s dosavadním výnosem 5,8 t/ha a variabilitou za kraje od 4,6 t/ha v kraji Ústeckém až po 6,8 t/ha v Královehradeckém. Nižší než dosavadní průměrný výnos má 8 krajů. V bilanci sklizně bude hrát roli i vyšší plocha ve srovnání s loňským rokem o 5 tis.ha.

 

Sklizeň žita již překročila polovinu, téměř 51 %, s výnosem 5,5 t/ha, to je o 0,7 t více než byla definitivní sklizeň v roce 2013. U této komodity hrozí také zhoršení kvality z deštivého počasí a přívalových dešťů.

 

Triticale (žitovec) bylo sklizeno zatím méně než polovina, konkrétně zhruba 47 % s menším poklesem výnosu oproti minulému týdnu, tj. 5,6 t/ha.

 

Sklizeň ovsa překročila jednu třetinu s dosavadním výnosem téměř 4,3 t/ha. Vlivem deštivého počasí, zejména ve vyšších polohách a tím oddalování sklizně při plné zralosti lze očekávat vyšší sklizňové ztráty.

 

Jedné polovině se blíží sklizeň pšenice jarní s dosavadním výnosem necelých 5,5 t/ha. Jedna třetina celkové sklizňové plochy této obiloviny je ve Středočeském kraji s výnosem doposud 6,1 t/ha. Nejnižší výnos je v kraji Jihomoravském, konkrétně 4,2 t/ha.

 

Sklizeň řepky se chýlí k závěru,  je sklizeno zhruba 98,4 % osetých ploch. Průměrný výnos překročil magickou rekordní hranici 4 t z ha republikově. Zcela sklizená je řepka ve Zlínském a Pardubickém kraji, v ostatních zbývají sklidit jednotky procent. Celková sklizeň již  překročila 1 482 tis. t. Definitivní sklizeň překročí 1,5 mil. t.

Tabulka MZe k 18.8.2014

 

ČR CELKEM

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

    Oves

Tritikále

Ob. celkem

   Řepka 

Celkově ke sklizni (ha)

790 690

45 251

102 928

247 791

25 136

42 289

48 499

1 302 584

389 298

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

577 892

20 505

102 380

214 896

12 749

14 654

23 001

966 077

383 331

Podíl sklizených ploch  (%)

73,09

45,31

99,47

86,72

50,72

34,65

47,43

74,17

98,47

Celkově sklizeno  (t)

3 782 332

113 209

584 597

1 244 373

70 348

62 407

129 280

5 986 546

1 541 126

Průměrný výnos  (t/ha)

6,55

5,52

5,71

5,79

5,52

4,26

5,62

6,20

4,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19. srpna 2014                                          Zpracoval: Bc Jan Doležal, tel: 724 142 948

                                                                                                      dolezal@akcr.cz

 

 

 

KAZV Jihomoravský kraj

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

    Oves

Tritikále

Ob. celkem

   Řepka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkově ke sklizni (ha)

110 874

4 367

5 834

33 956

2 081

1 220

2 131

160 463

39 231

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

103 556

3 957

5 834

33 339

1 777

1 077

2 054

151 594

38 839

Podíl sklizených ploch  (%)

93,4

90,6

100

98,2

85,4

88,3

96,4

94,4

99

Celkově sklizeno  (t)

590 269

16 619

34 012

170 028

9 063

4 201

9 244

833 436

155 355

 

Průměrný výnos (t/ha)

 

 

5,7

 

 

4,2

 

 

5,83

 

 

5,1

 

5,1

 

 

3,9

 

 

4,5

 

 

5,5

 

 

4

Zařazeno v Zemědělství, Žně 2014