KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 25. 8. 2014

26/08/14
Kateřina Patočková

Aktuální stav sklizně k 25. 8. 2014

                            Žňové zpravodajství AK ČR 2014,  č. 8

Obiloviny

 

K 25. 8. bylo sklizeno téměř 80 % ploch obilovin, loni k 27. 8. Již 94 %. Deštivé počasí sklizeň výrazně zpomalilo. Náskok proti loňsku byl ztracen a v minulém týdnu se sklízelo v průměru pouze 9 tis. ha denně. V plném tempu to bylo 49 tis. ha. Více jak 90% ploch mají sklizeno moravské kraje kromě Moravskoslezského. Méně než tři třetiny mají sklizeno kraje Jihočeský, Vysočina, Pardubický, Liberecký, Moravskoslezský a Karlovarský (jen 41%).

 

Poslední hektary ozimého ječmene zbývá sklidit v krajích Středočeském, Plzeňském, Moravskoslezském a Zlínském. Dokončení sklizně bránilo již jen počasí. Zvýšení celkové sklizně oproti loňsku o 112 tis. tun bylo dosaženo výhradně zvýšením hektarového výnosu.

 

Sklizeň ozimé pšenice dosáhla 78 %. Proti minulému týdnu posun pouze o 5 %. S postupem sklizně do vyšších poloh začal průměrný hektarový výnos pomalu klesat. Zhoršují se i kvalitativní parametry. Pod průměrným výnosem ČR jsou kraje Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský, Vysočina, Ústecký a Karlovarský. Jihomoravský kraj se při více než 90 % sklizených ploch dostává vlivem nepříznivého počasí s průměrným výnosem 5,7 t/ha na úroveň krajů Ústeckého a Karlovarského.

Dosud bylo sklizeno 4 043 tis t, loňská definitivní sklizeň byla téměř 4 531 tis t.

Sklizeň zbývajících 170 tis. ha značně ovlivní průběh počasí.

 

U jarního ječmene přibyla v uplynulém týdnu pouze 3% sklizených ploch. Sklizeň zatím nedokončil ani jeden kraj. Při 90 % sklizených ploch činí úroda 1291 tis. t. Loňská definitivní sklizeň z vyšší plochy o 5 tis. ha byla 1 119 tis. ha. Hektarový výnos s dokončováním sklizně mírně klesá.

 

Velmi málo pokročila sklizeň žita – pouze o 6 % ploch na 57 %. Bylo sklizeno doposud 80 tis. t, loňská sklizeň byla 176 tis. t. Při nižších plochách o 12 tis. ha loňskou sklizeň nevyrovná ani očekávaný vyšší hektarový výnos. Deštivé počasí přináší v polehlých porostech značné problémy s kvalitou.

 

Sklizeň triticale překročila polovinu – 56 % s průměrným výnosem 5,7 t/ha.

 

Sklizeň ovsa překročila 43 % s průměrným výnosem 4,4 t/ha, loňský definitivní výnos byl 3,2 t/ha. Sklizňová plocha je však o 1 200 ha nižší, to je o 3 %.

 

Sklizeň jarní pšenice překročila polovinu s dosavadním výnosem téměř 5,5 t/ha, loni 4,15 t/ha.

 

 

Sklizeň řepky

Sklizeň řepky prakticky končí – 98,7%. Úroda přesáhla 1,5 mil t s výnosem přes 4 t/ha.

 

Tabulka MZe

ČR CELKEM

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

    Oves

Tritikále

Ob. celkem

   Řepka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkově ke sklizni (ha)

790 690

45 251

102 928

247 791

25 136

42 289

48 499

1 302 584

389 298

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

620 230

23 189

102 432

223 403

14 442

18 426

27 394

1 029 516

384 210

Podíl sklizených ploch  (%)

78,44

51,25

99,52

90,16

57,46

43,57

56,48

79,04

98,69

Celkově sklizeno  (t)

4 043 325

126 811

584 910

1 290 849

79 983

81 939

157 067

6 364 884

1 548 191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZV Jihomoravský kraj

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

    Oves

Tritikále

Ob. celkem

   Řepka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkově ke sklizni (ha)

110 874

4 367

5 834

33 956

2 081

1 220

2 131

160 463

39 231

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

103 556

3 957

5 834

33 339

1 777

1 077

2 054

151 594

38 839

Podíl sklizených ploch  (%)

93,4

90,6

100

98,2

85,4

88,3

96,4

94,4

99

Celkově sklizeno  (t)

590 269

16 619

34 012

170 028

9 063

4 201

9 244

833 436

155 355

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 25. srpna 2014                                                 Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                                      zahorka@akcr.cz

 

Zařazeno v Zemědělství, Žně 2014