KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 4. 8. 2014

06/08/14
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 4. 8. 2014

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2014,  č. 5

 

 

 

Obiloviny

 

K 4. 8. 2014 bylo sklizeno 605 tis. ha, to je 46 %. V loňském roce to bylo k 6. 8. Pouze 34 %. Za posledních 6 let bylo nejvíce sklizeno v roce 2008 a to 43%. I přes střídavé počasí je ve žních stále značný náskok ve srovnání s minulými léty. Sklizeň nabrala na tempu i přes dešťové přeháňky na značném území republiky. Jestliže se v týdnu od 15. do 21. 7. sklízelo denně v průměru 20 tis. ha, v týdnu od 22. do 28. 7. to bylo již 31 tis. ha a v minulém týdnu již 49 tis. ha. Pod střechou je 3,7 mil. t. obilí, z toho je 2,2 mil. t. pšenice ozimé.

Na mnoha místech obilí po prudkých deštích polehlo. Začínají problémy s kvalitou, zejména poklesem pádového čísla. Zaznamenává se také nízký obsah dusíku v potravinářské pšenici. S ohledem na vysoký stupeň zralosti začínají deště již v průběhu žňových prací brzdit.

 

Sklizeň ozimého ječmene již prakticky skončila – 99 % ploch s výnosem téměř 5,7 t/ha, to je o 1,2 t vyšší výnos než v loňském roce. Tato plodina se však na sklizňové ploše obilovin podílí jen 8 %.

 

Sklizeň ozimé pšenice již dosáhla téměř poloviny – 43 % s výnosem 6,4 t/ha, loni 5,7 t/ha. V případě pokračujícího deštivého počasí se očekává v příštích týdnech snížení výnosu a zvýšení podílu pšenice, která nevyhoví potravinářským kvalitativním parametrům.  

Nejvíce je do sklizně vidět v Jihomoravském kraji,  kde je sklizeno 78 % ozimé pšenice s výrazně nižším výnosem 5,5 t/ha než je dosavadní celostátní průměr. Přitom se tento kraj podílí na sklizňové ploše ozimé pšenice za ČR celkem 14%. Naopak v Královéhradeckém kraji je při 63 % sklizených ploch výnos 7,5 t/ha, v Olomouckém při 49% sklizně 7,6 t/ha a ve Zlínském při 69 % sklizně 7,4 t/ha.

 

Sklizeň jarního ječmene překročila o 6 % polovinu s dosavadním výnosem 5,7 t/ha, loni podle definitivních údajů 4,3 t/ha. Jestliže vezmeme Středočeský kraj a Prahu s největší výměrou jarního ječmene téměř 51 tis. ha, za průměrný výnos ČR 5,7 t/ha, mají vyšší výnos jen kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský, které však mají na celkové sklizňové ploše jarního ječmene jen třetinový podíl. Všechny ostatní kraje mají výnos nižší než je dosavadní celostátní průměr. S pokračující sklizní se průměrný výnos za republiku od 28. 7. snížil o 0,1 t/ha.

 

Sklizeň triticale se přiblížila jedné čtvrtině s výnosem 5,5 t/ha.

 

Sklizeň žita a ovsa je pouze okolo 10%.

 

 

 

 

 

Řepky je sklizeno 86 % s výnosem 3,98 t/ha. Zatím je o 0,05 t/ha vyšší než loni.

 

 

Aktuální informace o sklizni řepky v ČR

 

 

datum

3.8 2014

 

 

 

 

 

 

 posečené

odhad výnosu

ceny

 

%

t/ha

Kč/t

Stř. Č

99,5

4,15

8000

90

3,80

8300

70

3,70

 

SZČ

75

3,75

7.900-8.600

Sev.Č

98

3,98

7800 – 8300

98

3,95

 

JM

100

3,95

 

SM

98

4,25

8250 – 8350

Vysočina

45

4,30

 

okr. Břeclav

100

3,78

7 600 – 7 800

 

 

 

 

 Prům. ČR

85,94

3,98

 

 

 

 Zpracoval: ing. Martin Volf

 

 

 

 

 

Tabulka MZe

 

ČR CELKEM

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

    Oves

Tritikále

Ob. celkem

   Řepka 

Celkově ke sklizni (ha)

790 690

45 251

102 928

247 791

25 136

42 289

48 499

1 302 584

389 298

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

339 606

5 439

102 110

139 327

3 455

3 905

11 288

605 130

346 452

Podíl sklizených ploch  (%)

42,95

12

99,2

56,22

13,74

9,23

23,27

46,45

88,99

Celkově sklizeno  (t)

2 159 896

27 574

581 816

797 731

17 399

15 591

62 708

3 662 715

1 372 814

Průměrný výnos  (t/ha)

6,36

5,06

5,69

5,72

5,03

3,99

5,55

6,05

3,96

 

 

 

 

 

V Praze 4. srpna 2014                                                  Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                                      zahorka@akcr.cz

 

 Sklizeň v Jihomoravském kraji k 4. 8. 2014

Sklizeň v JIhomoravském kraji k 4. 8. 2014

Zařazeno v Žně 2014