KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR zvýšily protipovodňovou ochranu Antošovic v ostravském městském obvodu Slezská Ostrava

22/08/14
Kateřina Patočková

Lesy ČR zvýšily protipovodňovou ochranu Antošovic

Lesy ČR zvýšily protipovodňovou ochranu Antošovic v ostravském městském obvodu Slezská Ostrava

Hradec Králové, 18. srpna 2014 – Na Antošovickém potoce  v Antošovicích, které jsou součástí ostravského městského obvodu Slezská Ostrava, Lesy České republiky, s. p., úspěšně dokončily výstavbu významné součásti protipovodňové ochrany zdejšího území – suché nádrže, odborně řečeno poldru, jejímž hlavním úkolem je zadržet případnou přívalovou povodňovou vlnu. Celkové náklady na realizaci stavby dosáhly částky téměř 2,6 milionu korun.

Poldr vybudovaný na Antošovickém potoce v místě říčního kilometru 2,548 řeší akumulaci povodňových průtoků v lokalitě. V případě vzniku zvýšených průtoků bude voda dočasně zadržena v nové suché nádrži, čímž dojde k významnému snížení rizika vylití vody z břehů Antošovického potoka a současně zvýšení protipovodňové ochrany zastavěného území v Antošovicích. Nádrž by měla níže položené území ochránit před až stoletou vodou.

Lesy ČR v oblasti plánují ještě další významné protipovodňové opatření a to úpravu Koblovského potoka v Koblově, spadajícího rovněž do ostravského městského obvodu Slezská Ostrava. Snahou Lesů ČR je realizací úprav na Koblovském potoce snížit rizika lokálních záplav a to zvýšením průtokové kapacity koryta potoka přímo v Koblově. V zahájení prací však zatím brání komplikace v jednání s vlastníky pozemků, kterých by se plánované úpravy částečně dotkly.