KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 1. září 2014 

02/09/14

Žňové zpravodajství AK ČR 2014,  č. 9 Obiloviny   K 1. 9. 2014 bylo sklizeno 93 % ploch. Zbývá sklidit posledních 86 tis. ha. Deštivé počasí již značně oddaluje dokončení žní. Za uplynulý týden se sklidilo průměrně téměř 27 tis. ha denně. V kraji Vysočina zbývá sklidit ještě 17 %, Karlovarském 16 %, Jihočeském více než 14 […]

Žňové zpravodajství AK ČR 2014,  č. 9

Obiloviny

 

K 1. 9. 2014 bylo sklizeno 93 % ploch. Zbývá sklidit posledních 86 tis. ha. Deštivé počasí již značně oddaluje dokončení žní. Za uplynulý týden se sklidilo průměrně téměř 27 tis. ha denně.

V kraji Vysočina zbývá sklidit ještě 17 %, Karlovarském 16 %, Jihočeském více než 14 %, Moravskoslezském 11 %, Plzeňském 9 %, Pardubickém 8 % a Libereckém 69 %. V ostatních krajích zbývá jen několik procent. Hotovo však není v žádném kraji. Nevážnější je situace v Jihočeském kraji, kde zbývá ke sklizni 20 tis. ha a rozmočená půda neumožňuje nasazení sklizňové techniky.

Zvyšují se sklizňové ztráty a dále se zhoršila kvalita sklizeného zrna. Dosavadní sklizeň 7,6 mil. t naznačuje, že letošní sklizeň bude druhá nejvyšší od r. 2002. V roce 2004 byla 8,2 mil. t.

 

Pšenice ozimé zbývá sklidit 52 tis. ha, to je necelých 7 %. V Jihočeském kraji zbývá však sklidit ještě 26 % a v kraji Vysočina 23 %. Je zřejmé, že dosavadní sklizeň 4,8 mil. t již překročila dosud nejvyšší sklizeň od r. 2002. V roce v 2004 byla téměř 4,8 mil. t.

 

Sklizeň jarního ječmene se chýlí ke konci, zbývá necelých 6 tis. ha, to je cca 2 % ploch. Největší nedodělky jsou v krajích Moravskoslezském 1 300 ha, Jihočeském 800 ha a Středočeském 700 ha. Podle dosud sklizeného množství necelých 1,4 mil. t bude letošní sklizeň patřit k spíše průměrným úrodám. Je to způsobeno poměrně nízkou sklizňovou plochou 248 tis. ha. Např. v roce 2009 byla ještě 320 tis. ha a v r. 2003 dokonce 451 tis. ha. Sestupná tendence je zřejmá i když se letos zastavila.

 

U žita zbývá sklidit 3 600 ha, což je ale 14 % z celkové sklizňové plochy. Největší plochy jsou sklizeny v krajích Jihočeském 1 000 ha, na Vysočině 900 ha a v kraji Plzeňském 400 ha. Celková sklizeň zřejmě nedosáhne loňské úrovně 147 tis. t v důsledku nízké sklizňové plochy.

 

U ovsa zbývá sklidit 8 tis. ha, to je 19 %. Největší plochy jsou sklizeny v krajích Jihočeském 2 500 ha, na Vysočině 1 500 ha a v kraji Plzeňském 1 000 ha. Pokud se podaří všechen oves sklidit, bude to třetí nejvyšší úroda od r. 2002.

 

U triticale zbývá sklidit 9 tis. ha, což je 18 %. Nejvíce je sklizeno v Jihočeském kraji 2 100 ha a na Vysočině 1 700 ha.

 

U jarní pšenice zbývá sklidit 7 400 ha, to je 16 %. Nejvíce je sklizeno v krajích Plzeňském 1 500 ha, Jihočeském 1 400 ha a Středočeském 1 000 ha. Letošní sklizeň bude po loňské poměrně nízké úrodě patřit spíše k průměrným. Podílí se na tom nízká sklizňová plocha.

 

Sklizeň ozimého ječmene prakticky skončila na necelých 594 tis. t. Větší sklizeň od r. 2002 byla v r. 2004 – 596 tis. t, 2007 – 623 tis. t, 2008 – 6960 tis. t a 2009 649 tis. t.

 

 

Sklizeň řepky

Sklizeň řepky převýšila 1,5 mil. t při výnosu 4,02 t/ha. Skončila dosud nejvyšší sklizní i při nižší sklizňové ploše než v loňském roce ale s rekordním výnosem 4,02 t/ha.

 

Tabulky MZe

 

ČR CELKEM

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

    Oves

Tritikále

Ob. celkem

   Řepka 

Celkově ke sklizni (ha)

790 690

45 251

102 928

247 791

25 136

42 289

48 499

1 302 584

389 298

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

738 443

37 829

102 852

242 247

21 540

34 250

39 563

1 216 724

388 856

Podíl sklizených ploch  (%)

93,39

83,60

99,93

97,76

85,69

80,99

81,57

93,41

99,89

Celkově sklizeno  (t)

4 825 091

206 287

593 592

1 389 468

121 343

149 205

226 767

7 511 753

1 564 969

Průměrný výnos  (t/ha)

6,53

5,45

5,77

5,74

5,63

4,36

5,73

6,17

4,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZV Jihomoravský kraj

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

    Oves

Tritikále

Ob. celkem

   Řepka 

Celkově ke sklizni (ha)

110 874

4 367

5 834

33 956

2 081

1 220

2 131

160 463

39 231

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

107 770

4 280

5 834

33 650

1 921

1 124

2 112

156 690

39 035

Podíl sklizených ploch  (%)

97,2

98

100

99,1

92,3

92,1

99,1

97,6

99,5

Celkově sklizeno  (t)

614 286

17 975

34 012

171 617

9 988

4 382

9 503

861 763

156 139

Průměrný výnos  (t/ha)

5,7

4,2

5,83

5,1

5,2

3,9

4,5

5,5

4