KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 8. 9. 2014

09/09/14
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 8. 9. 2014.

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2014,  č. 10

Obiloviny

K 8. 9. 2014 bylo sklizeno téměř 97% ha ploch. Zbývá sklidit necelých 42 tis ha. Za uplynulý týden bylo sklizeno 44 tis ha, v průměru 6 300 ha denně.

Hotovo hlásí kraje Královéhradecký a Zlínský. Největší plochy jsou sklizeny v kraji Vysočina 13 300 ha, v Jihočeském 12 800 ha, Plzeňském 5 000 ha a Středočeském 3 300 ha. V ostatních krajích je to od 400 ad do 1 200 ha. Práce komplikuje častý déšť, rozmoklá půda a polehlé porosty. Rostou náklady na naftu a na dosušení. Enormě se zvýšily sklizňové ztráty a části zamokřených pozemků nepůjde sklidit vůbec.

Celková sklizeň obilovin bez kukuřice a ostatních obilovin zřejmě dosáhne objemu z r. 2014, to je 7,9 mil. t, ale s nižší kvalitou. Loni byla srovnatelná sklizeň 6,6 mil t (údaje ČSÚ ze 14. 2. 2014). Propad sklizně ve srovnání s loňskem se očekává u žita. Podle druhů obilovin zbývá sklidit 25 tis. ha pšenice ozimé, 3,5 tis ha jarní, necelé 2 tis ha ovsa a 5,2 tis ha triticale.

Sklizeň řepky

Dosud nejvyšší sklizeň 1537 tis. t skončila s výnosem 4,02t/ha z plochy 389 298 ha. Loni bylo sklizeno 1443 tis. t s výnosem 3,45t/ha a to z plochy o 29,5 tis. ha vyšší.

 

Tabulka MZe

 

ČR celkem      

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

Žito

Oves

Tritikale

Obiloviny celkem

Řepka

  Celkově ke sklizni (ha)

790 690

45 251

102 928

247 791

25 136

42 289

48 499

1 302 584

389 298

  Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

765 474

41 777

102 852

245 846

22 926

38 475

43 326

1 260 676

389 283

  Podíl sklizených ploch (%)

96,81

92,32

99,93

99,22

91,21

90,98

89,33

96,78

100

  Celkově sklizeno (t)

5 006 976

226 912

593 592

1 409 409

127 663

167 654

248 095

7 780 301

1 566 798

  Průměrný výnos (t/ha)

6,54

5,43

5,77

5,73

5,57

4,36

5,73

6,17

4,02

Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny

 

 

 

Rok 2013

Stav ke dni: 3. září 2013

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

Žito

Oves

Tritikale

Obiloviny celkem

Řepka

Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

773 495

38 120

106 237

240 116

36 870

37 688

43 015

1 275 541

418 448

Podíl sklizených ploch (%)

98,11

93,04

99,97

98,92

98,33

86,52

91,88

97,65

99,91

Průměrný výnos (t/ha)

5,91

4,80

4,60

4,85

4,99

3,74

5,00

5,45

3,48

zdroj: Sekce agentur pro zemědělství a venkov 17300

 

 

 

V Praze 9. září 2014                                                     Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                                      zahorka@akcr.cz

 

 

Stav ke dni.: 8. září 2014

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

Žito

Oves

Tritikale

Obiloviny celkem

Řepka

KAZV Jihomoravský kraj

  Celkově ke sklizni (ha)

110 874

4 367

5 834

33 956

2 081

1 220

2 131

160 463

39 231

  Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

109 876

4 367

5 834

33 956

2 081

1 185

2 131

159 430

39 231

  Podíl sklizených ploch (%)

99,1

100

100

100

100

97,1

100

99,4

100

  Celkově sklizeno (t)

626 294

18 341

34 012

173 176

10 821

4 620

9 590

876 854

156 924

  Průměrný výnos (t/ha)

5,7

4,20

5,83

5,10

5,20

3,90

4,50

5,50

4,0

  

    

Zařazeno v Žně 2014