KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regionální potravina na 44. mezinárodní konferenci zaměřené na problematiku bezpečnosti a kvality potravin – Lenfeldovy a Höklovy dny

07/10/14
Ing. Eva Chromečková

15. října 2014, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, mezinárodní konference k problematice bezpečnosti a kvality potravin, prezentace, ochutnávka a prodej úspěšných výrobků soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy.

 

    

Regionální potravina na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutická univerzity Brno ve spolupráci s Státní veterinární správou ČR pořádají 15. a 16. října 201 XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny. Mezinárodní odborná konference se zaměří na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti státních orgánů a přinese aktuální výsledky dozorové a vědecké činnosti horizontálně celým spektrem potravin. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny.

Program

 

XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny 2014 

 

 

1. den                     15. říjen 2014 (aula VFU Brno)

8.30

Registrace účastníků

9.45

Zahájení konference

10.00

Plenární přednášky

 

Malena M., Kozák A.

Novela zákona o potravinách

 

Bíreš J.

Porušenosť potravín na jednotlivých stupňoch potravinového reťazca na Slovensku

 

Diskuse

11.00

 Hlaváček V., Musil J.

Prezentace úspěšných výrobků soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje pro rok 2014

11.20

Přestávka na kávu

11.40

Přednášky

 

Hera A.

Stav dění v antibiotické politice ve vztahu k veterinárním léčivům

 

Hricová K.

Problematika Escherichia coli s rezistencí k chinolonům v chovech drůbeže

 

Papoušek I.

Geny plazmidově kódované rezistence k chinolonům u izolátů Escherichia coli z drůbeže na Olomoucku; polemika o antibiotické rezistenci

 

Diskuse

13.00

Přestávka na oběd, diskuse u posterů

14.30

Přednášky

 

Bardoň J.

Výskyt termotolerantních kampylobakterů ve vepřových játrech v tržní síti na Moravě

 

Koudela B.

Distribuce tkáňových cyst Toxoplasma gondii v orgánech koz a jejich přežívání v kozím mase a v trvanlivých fermentovaných salámech

 

Lačanin I.

Occurrence of Lactobacillus spp. isolated from raw cow milk

 

Diskuse

16.00

Přestávka na kávu

16.15

Přednášky

 

Chernukha I.

Effects of low temperature – long time (LT-LT) treatments on microbiological safety and losses of vitamins and minerals of cooked ham

Kameník J.

Weissella viridescens jako původce senzorických změn salámu Vysočina

Buňka F.

Vliv složení ternárních směsí tavicích solí s citronanem sodným na tvrdost modelových tavených sýrů

Diskuse

17.30

Ukončení 1. dne konference

19.00

Společenský večer

 

 

Program

XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny 2014 

 

 

2. den                    16. říjen 2014 (aula VFU Brno)

 

Zahájení 2. části konference                                                          

9.00

Přednášky

 

Golian J.

Problémy falšovania a autentifikácie hydinového mäsa

 

Manyukhin Y.

Horseflesh identification in meat products using proteomics

 

Pokora J.

Falšování potravin – problém 21. století?

 

Váňa J.

Nová legislativa k označování potravin

 

Diskuse

 

10.20

Přestávka na kávu

 

10.40

Přednášky

 

Prusa T.

Mediální prezentace doplňků stravy

 

Hodulová L.

Kolostrum – vysokocenený prírodný potravinový doplnok stravy

Poskočilová H.

Realizace výsledků firemního vývoje z pohledu legislativy

 

Diskuse

12.00

Ukončení odborné části konference, káva, občerstvení

 

 

 

Historická část

13.00

Registrace účastníků

 

13.30

Přednášky

 

Brauner P.

Zahájení a úvodní slovo

Tremlová B.

Proslov děkanky k historické sekci L+H dní

Páral V., Pyszko M., Pyszková L.

Archeoosteologie – zdroj informací o masité stravě našich předků

Dedek L.

Z rodinného alba prof. Lenfelda

Holec J.

Stručná informace o čsl. legionářích

Pažout V.

K nedožitým 70. narozeninám prof. Mikulíka

Hejlová Š.

Studijní program oboru hygiena potravin v průběhu časů

15.30

Ukončení konference