KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Statistická ročenka České republiky 2014

26/11/14

Statistická ročenka České republiky 2014 26. 11. 2014 – Dnes vyšla Statistická ročenka České republiky 2014, nejdůležitější publikace Českého statistického úřadu (ČSÚ). Kromě tištěné verze je ročenka k dispozici i na CD a na webových stránkách ČSÚ. Aktuální číselný portrét České republiky prezentuje na 816 stránkách podrobný statistický pohled na ekonomický, demografický a sociální vývoj. […]

Statistická ročenka České republiky 2014

26. 11. 2014 – Dnes vyšla Statistická ročenka České republiky 2014, nejdůležitější publikace Českého statistického úřadu (ČSÚ). Kromě tištěné verze je ročenka k dispozici i na CD a na webových stránkách ČSÚ.

Aktuální číselný portrét České republiky prezentuje na 816 stránkách podrobný statistický pohled na ekonomický, demografický a sociální vývoj. Ročenka je rozdělena do 30 kapitol, tvořených 212 stranami metodických úvodů, 532 tabulkami a 24 stranami grafických listů s kartogramy a grafy. „Statistická ročenka je symbolickým vrcholem celoroční práce stovek lidí, kteří zpracovávají velké množství dat z celé řady odvětví, sektorů a oblastí života české společnosti,“ říká předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

I v letošní ročence naleznou čtenáři řadu novinek. Např. v kapitole Obyvatelstvo jsou poprvé uvedeny údaje o druhých a dalších sňatcích podle věku ženicha a nevěsty. V kapitole Ceny jsou nově zařazeny indexy cen bytů a bytových domů. Kapitola Zemědělství přináší výsledky strukturálního šetření v zemědělství v roce 2013, kapitola Zdravotnictví výsledky z Výběrového šetření osob se zdravotním postižením, které bylo společným projektem ČSÚ a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Kapitola Kultura a sport obsahuje i údaje o počtu a umístění českých sportovců na XXII. zimních olympijských hrách v Soči 2014. Nová je tabulka s počtem medailí získaných reprezentanty sportovních svazů ČR na olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy v minulých třech letech. V ročence uživatelé najdou i informace z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 a z voleb do Evropského parlamentu 2014, včetně seznamu zvolených poslanců.

Na zpracování ročenky se podílela čtyřiadvacetičlenná redakční rada a více než stovka odborníků nejen z ČSÚ, ale i z dalších institucí, např. z České národní banky a jednotlivých ministerstev.

Publikaci je možné zakoupit v tištěné a elektronické podobě na CD v Ústřední statistické knihovně (budova ČSÚ, Na padesátém 81, Praha 10 – u metra Skalka), objednat e-mailem (objednavky@czso.cz) nebo zdarma stáhnout na webových stránkách úřadu:
www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/320198-14

Kontakt:
PhDr. Jitka Slavíková
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 053 102
E-mail: jitka.slavikova@czso.cz

 

Celá publikace ke stažení

Zařazeno v Zemědělství