KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělcům rozdělíme na citlivé sektory a platby za cukr a rajčata výrazně více peněz než vloni. Letos dostanou skoro 3 miliardy korun

11/11/14

Tisková zpráva MZe ze dne 10.11.2014

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil sazby přímých plateb pro zemědělce na rok 2014, podle kterých dostanou peníze z rozpočtu EU za produkci cukru a rajčat. Jeho součástí jsou také sazby plateb na tzv. citlivé sektory. Zemědělci prostřednictvím těchto plateb obdrží přibližně 2,79 miliard korun. Loni přitom dosáhla jejich výše zhruba 1,97 miliardy korun. Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal sazebník dotací pro rok 2014 pro oddělenou platbu za cukr, oddělenou platbu za rajčata a zvláštní podporu dle čl. 68 nařízení Rady EU. Jeho součástí jsou také sazby plateb na citlivé sektory, jako je pěstování chmele, brambor pro výrobu škrobu, chov dojnic, telat masného typu, ovcí a koz pasených na travních porostech. V roce 2014 se díky přerozdělení peněz v rámci přímých plateb zvýšila také částka poskytovaná na citlivé sektory.

„Jednoznačně pozitivní zprávou pro zemědělce je, že výše podpory na citlivé sektory se oproti roku 2013 zvýší téměř na dvojnásobek. Zatímco loni dostali na tento typ podpory 819 milionů korun, letos to bude více než 1,5 miliardy korun,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Celkový objem finančních prostředků pro oddělenou platbu za cukr činí zhruba 1,22 miliardy korun (loni 1,14 mld. Kč), u oddělené platby za rajčata dosahuje tato částka zhruba výše 11,4 milionů korun (loni 10,6 milionů).

Druh podpory Sazba 2014 Sazba 2013
Oddělená platba za cukr 382,25 Kč/t 357,29 Kč/t
Oddělená platba za rajčata 954,25 Kč/t 887,68 Kč/t
Platba na chmel 9 207,53 Kč/ha 5 002,40 Kč/ha
Platba na brambory pro výrobu škrobu 19 670,44 Kč/ha 11 991,80 Kč/t
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby 2 750,62 Kč/VDJ 1 504,20 Kč/VDJ
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – poloviční výše sazby 1 375,31 Kč/VDJ 752,10 Kč/VDJ
Platba na tele masného typu 15 214,35 Kč/VDJ 11 649,50 Kč/VDJ
Platba na bahnice, případě kozy pasené na travních porostech 3 505,11 Kč/VDJ 1 861,30 Kč/VDJ

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Zemědělství