KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Akademici společně s lesníky, dřevozpracovateli a ochránci přírody zjišťují aktuální informace o domácím dřevozpracovatelském sektoru

10/12/14
Mgr. Lenka Vaňková

TISKOVÁ ZPRÁVA Akademici společně s lesníky, dřevozpracovateli a ochránci přírody zjišťují aktuální informace o domácím dřevozpracovatelském sektoru (9. 12. 2014) Lesy České republiky, s. p., vítají aktivitu Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU) zaměřenou na sběr informací o aktuálním stavu českého a moravského dřevozpracujícího průmyslu. Dohromady se Společenstvem dřevozpracujících podniků ČR (SDP […]

TISKOVÁ ZPRÁVA

Akademici společně s lesníky, dřevozpracovateli a ochránci přírody zjišťují aktuální informace o domácím dřevozpracovatelském sektoru

(9. 12. 2014)

Lesy České republiky, s. p., vítají aktivitu Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU) zaměřenou na sběr informací o aktuálním stavu českého a moravského dřevozpracujícího průmyslu. Dohromady se Společenstvem dřevozpracujících podniků ČR (SDP ČR), Vojenskými lesy a statky ČR (VLS) a správami národních parků se také staly jedním z hlavních partnerů zjišťování informací na dané téma. „Vážíme si, že naše aktivita přináší po delší době důvěru praxe a oceňujeme, že s námi spolupracují všichni významní představitelé lesního hospodářství. Věříme, že tato spolupráce přinese reálný pohled na aktuální stav v oblasti dřevozpracujícího odvětví,“ říká proděkanka Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Kateřina Ventrubová.

„Od naší účasti v šetření očekáváme získání komplexního přehledu o celém dřevozpracujícím sektoru v našem státě, který aktuálně není ucelený, ale spíše jen útržkovitý. Neexistuje například dlouhodobý přehled o množství dřevozpracujících subjektů a komplexním sortimentu dříví, který tyto subjekty pro zpracování poptávají. K dispozici nejsou ani kompletní informace o přesném počtu lidí zaměstnaných v těchto organizacích,“ poznamenává generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

„SDP ČR se od samého počátku aktivně podílí na přípravě celé akce včetně vytváření dotazníku. V minulosti jsme se totiž snažili vlastními silami zmapovat potenciál tuzemského dřevozpracujícího průmyslu. Od tohoto šetření si slibujeme relevantní údaje, které můžeme používat na podporu naší dlouhodobé snahy dostat dřevo do regionů. Naše členské firmy pochopily prospěšnost celé akce a aktivně spolupracují. Již máme zpětnou odezvu v podobě vyplněných karet provozu v řádech několika desítek,“ uvádí předseda SDP ČR Petr Pražan.

V praxi se Lesy ČR setkávají převážně s neúplnými údaji. Prováděným šetřením by měl vzniknout komplexní a jednotnou metodikou sestavený materiál, který přinese popis všech důležitých aspektů včetně celkového objemu a skladby zpracovávaného dříví. „I když máme poměrně omezené možnosti, rádi bychom postupně získaná data využívali například při koncipování nabídek dřevní hmoty přímo v konkrétních krajích,“ vysvětluje obchodní ředitel Lesů ČR Radovan Srba.

Stejně tak Vojenské lesy a statky ČR si od průzkumu slibují podrobný přehled o tuzemských zpracovatelských kapacitách. „Věříme, že tímto způsobem získáme relevantní data pro další diskusi nad možnostmi prodeje surového dříví. Data, která nám umožní zpřesnit naši obchodní strategii podle potřeb tuzemských zákazníků na celonárodní i regionální úrovni,“ podotýká ředitel VLS Josef Vojáček. 

Průzkum tuzemských dřevozpracujících kapacit přivítalo Ministerstvo zemědělství. „Očekávám, že tento průzkum přinese důležité informace například pro optimální nastavení hospodářské politiky Lesů ČR a v konečném důsledku přispěje k posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu ve venkovských oblastech“, informuje náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář.

K aktuálnímu projektu se vyjádřilo také Ministerstvo životního prostředí: „Na nabídku ke spolupráci na tomto projektu reagujeme vstřícně, neboť věříme, že šetření přinese potřebná data,“ doplňuje náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Zaměstnanci Lesů ČR v regionech již disponují příslušnými dotazníky, se kterými oslovují dřevozpracující subjekty v rámci oblastní působnosti konkrétních organizačních jednotek podniku. Lesy ČR věří, že se v praxi setkají se vstřícností respondentů, neboť získaná data by měla přinést prospěch celému lesnicko – dřevařskému sektoru.

Dotazování zpracovatelů pracovníky LČR by mělo být ukončeno do konce letošního roku. Souhrn dat Lesy ČR předají hlavnímu garantovi šetření FLD ČZU, která výsledky zanalyzuje a shrne.
 .
KONTAKTY
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze
Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj fakulty
T: 224 383 711
E: ventrubova@fld.czu.cz 
I: http://www.fld.czu.cz

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR
Zdeňka Besedová
T: 777 618 570
E: besedovaz@seznam.cz
I: http://www.sdpcr.cz

Lesy České republiky, s. p.
Mgr. Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí
T:  956 999 201, 724 813 301
E:  boublik@lesycr.cz
I: http://www.lesycr.cz

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Jan Sotona, tiskový mluvčí
T: 777 723 593
E: jan.sotona@vls.cz
I: http://www.vls.cz