KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

05/12/14

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD) 2.12.2014 – Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro […]

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

  • Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)
  • Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

2.12.2014 – Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova – opatření 1.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2015 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

Žádost je podávána na formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je dostupný na všech Regionálních pracovištích SZIF nebo ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:

 

  • Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) v sekci Další dotační programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné ukončení zemědělské činnosti;
  • Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD) v sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3

Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

Za datum podání žádosti se bere datum doručení žádosti na SZIF.

Ing. Jaroslav Černý
Oddělení podpory administrace HRDP a PRV

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »