KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

JMK a střední školy připravují prezentaci odborného vzdělávání v obchodním centru OLYMPIA v Brně 

22/12/14

V Olympii v Brně bude probíhat ve dnech 4.2. – 7.2. 2015 prezentace odborného školství.

Jihomoravský kraj a střední školy připravují prezentaci odborného vzdělávání v obchodním centru Olympia v Brně

Jihomoravský kraj a jím zřizované odborné střední školy poprvé ve svém územním obvodu a současně i v České republice připravují ve spolupráci s obchodním centrem Olympia v Brně ve dnech 4. 2. – 7. 2. 2015 prezentaci odborného školství, která se významně liší od běžných prezentací o zajímavější formu tím, že jednotlivé prezentace budou probíhat v rozsáhlém komerčním prostoru, který je hojně navštěvován širokou veřejností.

Záměrem prezentace je připravit volnou interaktivní expozici škol, která by zaujala svou originalitou a umožnila návštěvníkům obchodního centra leccos vidět, vyzkoušet si i osahat. Pořadatelům záleží na tom, aby žáci základních škol, rodiče a potažmo široká veřejnost obdrželi přirozenou formou informace o aktuální nabídce studijních a učebních oborů prezentujících škol a tak usnadnili výběr dalšího studia. Na jednotlivých prezentačních stáncích budou přítomni zástupci škol (učitelé i žáci), se kterými bude možné konzultovat možné dotazy a získat informace nejen o samotném studiu, ale také o dalších možnostech, které školy nabízí (mimoškolní aktivity, ubytování apod.) Společné expozice se v letošním roce zúčastní 30 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Jedná se o školy, které mají ve studijním a učebním programu obory zaměřené především na strojírenství, elektrotechniku, informační technologie, služby, řemesla atd.

Cílem všech těchto organizovaných aktivit a samotné účasti škol je především zvýšení zájmu zájmové skupiny – žáků 8. a 9. tříd základních škol o tradiční odborné učební a studijní obory a řemesla, prohloubení spolupráce veřejnosti se středními školami zřizovanými krajem a prohloubení spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru. Žáci základních škol budou osloveni prostřednictvím ředitelství svých škol. Díky rozsáhlé informační i rádiové kampani chceme oslovit i rodiče žáků základních škol, učitelé, karierní poradce a širokou veřejnost.

V rámci letošního nultého ročníku bude také organizován bohatý doprovodný program, zajišťovaný jednotlivými středními školami na vyvýšeném podiu u hlavního vstupu do obchodního centra. Vedle budoucích žáků středních škol jsou srdečně vítáni rodiče žáků, žáci středních škol, pedagogové základních a středních škol, zaměstnavatelé a veřejnost. Podrobně o celé prezentaci odborného vzdělávání v obchodním centru Olympia v Brně bude celá veřejnost mediálně informována v lednu 2015.