KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesy ČR mají za sebou již druhý mimořádný odvod financí do státního rozpočtu: letos jde o 6,5 miliardy korun

12/12/14
Mgr. Lenka Vaňková

T I S K O V Á   Z P R Á V A Lesy ČR mají za sebou již druhý mimořádný odvod financí do státního rozpočtu: letos jde o 6,5 miliardy korun Dohromady včetně loňského mimořádného odvodu již Lesy ČR státu odvedly 12,5 miliard Kč V přepočtu na jednoho občana jde o příspěvek 1 188 Kč Hradec Králové, 11. prosince 2014 […]

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Lesy ČR mají za sebou již druhý mimořádný odvod financí do státního rozpočtu: letos jde o 6,5 miliardy korun

Dohromady včetně loňského mimořádného odvodu již Lesy ČR státu odvedly 12,5 miliard Kč

V přepočtu na jednoho občana jde o příspěvek 1 188 Kč

Hradec Králové, 11. prosince 2014 – Lesy České republiky, s. p., již podruhé převedly do státního rozpočtu, resp. na zadaný účet v České národní bance, část volných finančních prostředků plynoucích z hospodaření podniku. Letos jde o 6,5 miliardy Kč, která již byla na daný účet připsána. Tento krok podnik učinil na základě vydaného rozhodnutí svého zakladatele, Ministerstva zemědělství, a předchozího souhlasu vlády.

„Lesy České republiky disponují určitým finančním majetkem, který se podařilo nashromáždit v minulých letech a je smysluplné, aby se posílal do státního rozpočtu. S odvodem v obdobné výši jako letos předběžně počítáme také pro příští rok. Na konci loňského roku podnik vůbec poprvé odvedl 6 miliard korun. Dohromady s letoškem tak jde již o 12,5 miliardy korun. V přepočtu na každého občana našeho státu včetně kojenců jde o příspěvek 1 188 Kč. Další prostředky Lesy ČR státu poskytují ve formě daňových odvodů, které jsou rovněž nezanedbatelné,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Usnesením vlády ze dne 12. 11. 2014, č. 923, k žádosti ministra zemědělství o vydání předchozího souhlasu vlády ČR k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Lesy České republiky, s. p., vydala vláda předchozí souhlas k převodu částky 6,5 miliardy Kč do státního rozpočtu. Převod části volných finančních prostředků spravovaných Lesy ČR do státního rozpočtu umožnila Parlamentem ČR schválená novela zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost 1. 8. 2013. Letošní převod již dříve schválila také Dozorčí rada Lesů ČR.

KONTAKT:
Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR
T: 724 813 301, 956 999 201
E: Boublik@lesycr.cz