KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář: Integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy

22/12/14

Seminář: Integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy Vážení vinaři a podnikatelé v potravinářském průmyslu, Národní vinařské centrum, o.p.s. a Svaz vinařů České republiky, o.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci financovanou z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu projektu: „Vzdělávání pro odborný rozvoj v zemědělství".   Seminář: Integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy Zásady […]

Seminář: Integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy

Vážení vinaři a podnikatelé v potravinářském průmyslu, Národní vinařské centrum, o.p.s. a Svaz vinařů České republiky, o.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci financovanou z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu projektu: „Vzdělávání pro odborný rozvoj v zemědělství".

 

Seminář: Integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy

Zásady integrované ochrany rostlin, integrovaná produkce. Základní informace o přípravcích na ochranu rostlin (fungicidy, akaricidy, insekticidy), zásady správného použití pesticidů. Opatření k předcházení vzniku rezistence škodlivých organizmů (antirezistentní strategie). Abiotická poškození révy. Vyhodnocení výskytu chorob a škůdců a průběh ochrany v roce 2014.

Významné virové, bakteriální a houbové choroby a významní živočišní škůdci révy, příznaky napadení, resp. poškození, biologie patogenů, bionomie škůdců, výskyt a škodlivost. Systémy integrované ochrany proti hospodářsky významným chorobám a škůdcům révy se zdůrazněním významu komplexu preventivních opatření a usměrněné chemické ochrany (prognóza výskytu škodlivých organizmů a signalizace termínů ošetření, prahy ekonomické škodlivosti, optimální volba pesticidu)

Přednášející – Ing. Petr Ackermann, CSc.

Dlouholetý zaměstnanec ÚKZÚZ, Odboru karantény a ochrany rostlin Brno, později SRS, Odboru prostředků na ochranu rostlin Brno, kde pracoval ve funkcích vedoucího oddělení všeobecné ochrany a diagnostiky, později ochrany rostlin proti houbovým chorobám a následně fytopatologie. Odborně je zaměřen především na ochranu ovocných plodin a révy. Zajišťuje rozsáhlou přednáškovou a poradenskou činnost pro rostlinolékaře i pěstitele. Externě přednáší na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně problematiku integrované ochrany ovocných plodin a révy. Publikuje ve vědeckých a především odborných časopisech. Je členem redakční rady časopisu Vinařský obzor. Působí jako soudní znalec v oboru zahradnictví a ochrana rostlin.

Termín
13.1.2015 v době od 8.30 – 14:30 hod.

Místo konání:

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Zámek 1
691 42 Valtice

Účast na semináři je bezplatná. Účastníci získají aktuální informace o trendech v zemědělství a potravinářském průmyslu. Každý účastník obdrží na semináři vzdělávací materiály v písemné podobě a v podobě CD a navíc získá osvědčení o absolvování kurzu.

Semináře jsou zdarma. Prosíme Vás vzhledem k omezené kapacitě o včasné a závazné potvrzení Vaší účasti na email zezulak@irs-eu.com Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do předmětu napište prosím „Seminář Valtice 13.1.2015". V případě Vašich dotazů volejte na tel. 731 603 843. Registrujte se prosím nejpozději 7 dní před konanou akcí, abychom Vám mohli zajistit propagační materiály. V případě omezených časových možností můžete za sebe vyslat svého zástupce. Zaregistrovat se můžete ihned !!!

Seminář probíhá od 8:30 hod. do 14:30 hod. Výklad jednotlivých témat bude vhodně přerušen přestávkou. Občerstvení na semináři je pro účastníky zdarma.

 

Soubory ke stažení