KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

AK ČR podporuje české zemědělství jako jeden celek

30/01/15

Agrární komora ČR podporuje české zemědělství jako jeden celek Praha, 19.1.2015 – V poslední době se opět v médích objevují vyhrocené diskuse a rozbroje na téma malí versus velcí zemědělci, ještě lépe řečeno rodinné farmy versus zemědělské podniky. Z pohledu Agrární komory je ale jakékoliv striktní dělení zemědělských podniků na velké, malé a střední není […]

Agrární komora ČR podporuje české zemědělství jako jeden celek

Praha, 19.1.2015 – V poslední době se opět v médích objevují vyhrocené diskuse a rozbroje na téma malí versus velcí zemědělci, ještě lépe řečeno rodinné farmy versus zemědělské podniky. Z pohledu Agrární komory je ale jakékoliv striktní dělení zemědělských podniků na velké, malé a střední není zapotřebí, protože v každém případě jsou to bez ohledu na velikost podniku jedni zemědělci, kteří hospodaří na stejné půdě ve stejné republice.

Agrární komora dlouhodobě zastupuje české zemědělce a potravináře bez ohledu na jejich velikost a formu hospodaření, s jediným cílem – posílení podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti na domácím i evropském trhu, což se týká, jak velkých, tak malých farmářů. Průběžně tedy hledá a podporuje takový rámec podnikání, který bude přijatelný pro zemědělce, pro celý venkov i pro celou naší společnost.

Z široké platformy názorů členů Agrární komory je zřejmé, že i přes veškerou a otevřenou snahu problematiku prodiskutovat a sjednotit, je obtížné nalézt jeden společný a všem členům vyhovující postoj. Komorou přijatá stanoviska jsou proto v naprosté většině případů kompromisem, který odráží většinový názor s ohledem na maximální přínos pro zemědělský a potravinářský sektor jako celek. Zpravidla je to v praxi tak, že ve svých požadavcích částečně ustoupí jedna zájmová skupina, podruhé zase skupina jiná, přičemž celek dlouhodobě zůstává v rámci možností vyrovnaný.

Ve stejném principu pak vnímáme vytvoření rámce Společné zemědělské politiky EU pro roky 2014 – 2020 v prostředí a podmínkách České republiky. Směrem k partnerům a Ministerstvu zemědělství jsme v průběhu posledního roku vznesli celou řadu stanovisek, argumentů a požadavků, z nichž některé byly přijaty, jiné byly pozměněny či úplně odmítnuty. Takový je aktuální stav a jako takový jej také respektujeme, i když názory můžeme mít i nadále odlišné. Jako příklad zde můžeme uvést definici aktivního zemědělce, naplnění obálky LFA oblastí, systém degresivity, platby na některé citlivé komodity, apod. Zde s přijatými výsledky nesouhlasíme, přesto je však zpětně nemíníme směrem k MZe napadat a do nekonečna či jen z principu je rozporovat.

Směsice názorů nevládních a zájmových agrárních organizací byla a je stejně pestrá a zpravidla odráží zájmy určité organizace, pramenící z velikosti, výrobního zaměření, produkce konkrétních komodit či jiných priorit jejich členů. Z tohoto titulu také chápeme vznášené priority i jejich obhajobu a posléze případná rozhořčení při jejich odmítnutí. Jsme totiž v mnoha případech ve zcela shodné pozici.

Domníváme se ale, že místo diskusí o velikosti podniku, je nyní zapotřebí jít dál. Máme před sebou celou řadu dalších významných témat, jako je například blížící se ukončení kvótového systému mléka, realizace a dokončení legislativy k Programu rozvoje venkova na národní úrovni včetně jeho kofinancování, řešení přetlaku potravin na evropském trhu či nastavení systému komunikace a další propagace českých potravin. Proto Agrární komora podporuje české zemědělství jako jeden celek, ve kterém je prostor pro všechny zemědělce bez ohledu na velikost jejich podniků nebo farem.
Více informací:

Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace
tel.: 296 411 184 , 602 704 859
e- mail: vecerova@akcr.cz
Internet: http://www.akcr.cz
Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03

zdroj: Agrární komora České republiky »