KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Důležité upozornění pro ekologické sadaře

27/03/15
Mgr. Lenka Vaňková

Podmínky pro podání žádosti o podporu

 

ÚKZÚZ:

Důležité upozornění pro ekologické sadaře

Podmínkou pro podání žádosti o podporu v rámci některých připravovaných dotačních titulů pro ovocné sady (přímé platby, opatření AEKO, opatření ekologické zemědělství) je mimo jiné i vedení sadu v "evidenci ovocných sadů" ÚKZÚZ. Požádejte o tuto evidenci včas, případně si ověřte, zda jsou Vaše sady v evidenci ÚKZÚZ vedeny. V případě pochybností kontaktujte ÚKZÚZ – Oddělení trvalé kultury.

Znění celého článku si můžete přečíst zde: http://www.ctpez.cz/cz/o-ctpez/aktuality/ukzuz-dulezite-upozorneni-pro-ekologicke-sadare