KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace o seznamu příjemců dotací na szif.cz

31/03/15
Mgr. Lenka Vaňková

  Informace o seznamu příjemců dotací na szif.cz Státní zemědělský intervenční fond zveřejní v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto údaje budou dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, […]

 

Informace o seznamu příjemců dotací na szif.cz

Státní zemědělský intervenční fond zveřejní v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto údaje budou dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zveřejněny na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. Údaje o fyzických osobách budou rovněž zveřejněny na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky směrnice 95/46/ES, v platném znění.