KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR – 11. března 2015 v Olomouci

18/03/15

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 11. března 2015 v Olomouci Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 11. března 2015 v Olomouci Představenstvo AK ČR bylo informováno o aktuálním průběhu zpracování národního rámce SZP a PRV pro roky 2015 […]

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 11. března 2015 v Olomouci

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 11. března 2015 v Olomouci

  1. Představenstvo AK ČR bylo informováno o aktuálním průběhu zpracování národního rámce SZP a PRV pro roky 2015 – 2020 a dále o rozpočtu kapitoly MZe pro rok 2015. Zdržení celého procesu notifikace PRV zpomaluje zpracování národní legislativy a vlastní přípravy administrace SZIF. Příprava nařízení vlády pro EZ, AEKO a dobré životní podmínky zvířat nabydou účinnosti 15. dubna s tím, že konec podání 15. května nelze měnit. AK ČR proto důrazně požaduje zajištění účinného přenosu finálních informací a nových požadavků do podnikatelské praxe a je připravena být přes své regiony nápomocna. Výrazná změna je v návrhu nastavení degresivity, který je nyní v limitech nad: 300 ha (- 10 %), 500 ha (- 18 %), 900 ha (- 22 %), 1.800 ha (- 27%) a více než 2.500 ha (- 30 %) s tím, že AK ČR nadále požaduje maximální výši celkových odvodů do 200 mil. Kč a jejich navrácení do obálky LFA. MZe podpořilo návrh požadavku AK ČR k jednání s ministerstvem financí na zvýšení národního kofinancování z 25 na 35 %. K notifikaci je připraven dotační titul na podporu zlepšení kvality v tuzemsku zpracovávaného mléka. Zajištěný rozpočet kapitoly MZe pro letošní rok zaručuje kontinuitu dosavadní práce a dostatečné nastavení podpor.
  2. Z diskuze ke komoditní problematice vyplývá, že loňská sklizeň obilovin, její odbyt a ceny byly dobré. Plochy řepky v celé EU klesly, v ČR se očekává pokles o cca 15 %, trvá tedy předpoklad růstu ceny. Cena mléka stále klesá, národní kvóta bude téměř naplněna, problematické je rozdělení marží, ke zrušení režimu mléčných kvót musí chovatelé, odbytová družstva i zpracovatelé přistoupit aktivně. Cena jatečních prasat mírně oživila, ale přesto je tlak dovozů na celý trh s vepřovým masem velmi markantní. Cena drůbežího masa stagnuje a cena vajec klesla, problém způsobuje nízká garance značení CZ. Realizační ceny cukru spadly až na 433 €/t v prosinci 2014 s předpokladem dalšího poklesu, kontraktace roku 2015 je v Čechách 12 % ploch, na Moravě 1 – 6 %. V oblasti obchodu s vínem představenstvo AK ČR podporuje záměry Svazu vinařů ČR k ochraně před černým trhem. Ceny konzumních brambor a výrobků z nich jsou nízké a dále je ohrožují francouzské dovozy nekvalitních přebytků, které mohou později konkurovat i rané produkci ČR. Ceny produkce zeleniny a ovoce jsou sníženy o 20 – 30 %, ale odbyt je zajištěný. Mírný průběh zimy umožnil těžbu dřeva nad dlouhodobým průměrem a za dobré ceny, proto lze pro další období očekávat spíše poklesy. Trh s českým mákem je ohrožen nekvalitními dovozy technických odrůd, které tvoří více než jednu třetinu tuzemské produkce. AK ČR podporuje požadavek svazů speciálních komodit o nastavení rovných podmínek v budoucích kolech PRV bez rozdělování na citlivé a citlivější a s rozdělením na záměry zvlášť pro rostlinnou a živočišnou produkci.
  3. Představenstvo AK ČR v rámci příprav na XXIII. sněm projednalo a schválilo zprávu představenstva AK ČR za rok 2014, účetní závěrku AK ČR za rok 2014, návrh usnesení XXIII. sněmu a návrh rozpočtu pro rok 2015. Dále projednalo přípravu doplňujících voleb viceprezidentů s tím, že jednohlasně podpořilo nově zařazené kandidáty Ing. Josefa Kubiše (Kraj Praha) a Ing. Leoše Říhy (Pardubický kraj) za Sněmovnu všeobecnou.
  4. Mezi ostatními tématy byla přijata informace o průběhu prací na Generelu vodního hospodářství s opakovanou výzvou k většímu zapojení podniků zemědělské praxe, informace o průběhu hospodaření AK ČR s požadavkem zvýšit financování ze Sněmovny společenstev a informace k činnosti a požadavkům Školské komise, dále proběhla diskuze k oblasti marketingové podpory tuzemské produkce. Do Sněmovny společenstev byla hlasováním potvrzena Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, byl podpořen záměr vzniku Komoditní rady pro dřevo, k řešení je problematika měření vibrací u zemědělských strojů, ale také otázka zemědělských staveb a jejich rekonstrukcí, které jsou obcemi a veřejností komplikovány až odmítány.
  5. Další řádné jednání představenstva AK ČR se uskuteční dne 4. června 2015 v Praze.

V Olomouci dne 11. března 2015 zapsal Ing. Jiří Felčárek

zdroj: Agrární komora České republiky »