KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Mimořádná veterinární opatření – varroáza včel

26/03/15

Mimořádná veterinární opatření – varroáza včel Praha 20. března 2015 – Varroáza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může mít zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení včelstev a […]

Mimořádná veterinární opatření – varroáza včel

Praha 20. března 2015 – Varroáza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může mít zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení včelstev a v neposlední řadě pro minimalizaci nákladů vynaložených každoročně na boj s touto nákazou.

Zejména z důvodu vysoké hustoty zavčelení na území České republiky a kvůli velmi omezeným možnostem kontrolovat pohyb jednotlivých včel však není možné přenosu nákazy zcela zabránit. Státní veterinární správa v této souvislosti nařizuje i letos mimořádná veterinární opatření k ošetření včelstev. Zmíněná opatření jsou vyvěšena od 19. března 2015 na úředních deskách Ministerstva zemědělství a krajských úřadů a zveřejněna i na internetových stránkách Státní veterinární správy: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/varroaza-vcel/

Národní referenční laboratoř pro zdraví včel při Státním veterinárním ústavu v Olomouci každoročně vyhodnocuje dílčí výsledky jednotlivých laboratoří a zpracovává závěrečný přehled, tak jak je uvedeno v tabulce.

Množství roztočů varroa destructor v jednotlivých vzorcích – celá ČR

Z tabulky je patrné, že oproti loňskému roku se zvýšil počet vzorků s obsahem roztočů větším než 3 roztoče o více než polovinu a současně klesl počet vzorků bez nálezu roztoče také o více než polovinu. Vzhledem k rozdílné situaci oproti loňskému roku doporučujeme všem chovatelům včel pravidelnou kontrolu svých včelstev v průběhu celého včelařského roku, zejména v období pozdního léta, kdy přichází na svět zimní generace včel, odpovědná za přezimování včelstva. V případě zjištění roztočů ve spadu nebo přímo na včelách by měli chovatelé tento nepříznivý trend začít bezodkladně řešit minimálně v souladu s platnou legislativou.

Státní veterinární správa věří, že společnými silami se podaří situaci v příštím roce zlepšit. Záležet však bude zejména na klimatických podmínkách a na přístupu jednotlivých chovatelů včel.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

zdroj: Státní veterinární správa ČR, www.svscr.cz »

Zařazeno v Zemědělství