KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace – Mladý zemědělec, Agroenvironmentálně klimatická opatření a Ekologické zemědělství

01/04/15
Ing. Eva Chromečková

Aktuální informace k dotacím ke dni 1. 4. 2015

 

 

V rámci pravidelného informování zemědělské veřejnosti o podmínkách pro Jednotnou žádost 2015 v rámci nové Společné zemědělské politiky (SZP) si dovolujeme v příloze zaslat vydané aktuální informace o Mladém zemědělci a dále pak aktuální informace o opatření Agroenvironmentálně klimatická opatření a Ekologické zemědělství, které vydal Státní zemědělský intervenční fond.

Přiložené dokumenty můžete rovněž nalézt na stránkách SZIF v sekci Zpravodajství!

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous 

PŘÍLOHY:

Informace pro žadatele SZP 2015 Mladý zemědělec

Informace pro žadatele SZP 2015 AEKO

Informace pro žadatele SZP 2015 – Ekologické zemědělství

Zařazeno v Zemědělství