KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny – přihlášky

06/06/15

Mezinárodní odborná konference je zaměřená na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti státních orgánů.

XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny – přihlášky

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno a Státní veterinární správa ČR pořádají 14. a 15. října 2015 konferenci XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny. Mezinárodní odborná konference je zaměřená na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti státních orgánů. Konference přináší aktuální výsledky z vědecké a dozorové činnosti napříč celým spektrem potravin. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.
Jubilejní 45. ročník konference je spojen s dalšími významnými událostmi. Připomínáme si 40. výročí zahájení výuky oboru Veterinární lékařství – hygiena potravin a 25. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie.

 

Závaznou přihlášku můžete zaslat do 31. 7. 2015. Přihlašovat se lze on-line. Příspěvky v požadované formě posílejte emailem na kontaktní adresu do 31.8.2015.

 

Další informace o konferenci nalznete zde.