KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 20. 7. 2015

20/07/15
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 20. 7. 2015

 

Žňové zpravodajství AK ČR 2015, č. 2

 

Obiloviny

 

Minulý týden nabrala tempo sklizeň ozimého ječmene. K 20. 7. bylo sklizeno více jak 77 % ploch, loni k 21. 7. 84 %, v roce 2013 to bylo pouze 57 %. Dosavadní hektarový výnos zrna je 5,5 t/ha, loni ve stejnou dobu 5,3 t/ha, v roce 2013 jen 4,1 t/ha – odhad ČSÚ k 20. 6. je 4,8 t/ha.

Podíl sklizených ploch ostatních druhů základních obilovin nepřevyšuje 6 %.

 

U pšenice ozimé je to necelých 5 % ploch s výnosem 5,7 t/ha. Největší podíl sklizených ploch 21 % má Jihomoravský kraj s výnosem 5,5 t /ha. V ostatních krajích je sklizeň ozimé pšenice v samém začátku.

 

U jarního ječmene významně pokročila sklizeň pouze v Jihomoravském kraji, necelých 20 % ploch s výnosem 4,75 t/ha.

 

Řepka

K 20. 7. 2015 bylo sklizeno 9 % ploch, to je více než 33 tis. ha s výnosem 3,2 t/ha. Odhad ČSÚ z 26. 6. je 3,28 t/ha. Největší podíl sklizené plochy má Jihomoravský kraj 52 % s výnosem 3,02 t/ha, Zlínský 29 % s výnosem 3,04 t/ha a Olomoucký 9 % s výnosem 3,62 t/ha. V ostatních krajích je sklizeň řepky v začátcích a v žádném nepřevyšuje 5,5 %.

 

 

x x x

 

 

V Karlovarském kraji sklizeň obilovin ani řepky k 20. 7. nezačala.

 

 

 

 

V Praze 20. července 2015                               Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                        zahorka@akcr.cz.

 

Sklizeň v České republice celkem k 20. 7. 2015

Sklizeň v České republice dle krajů k 20. 7. 2015

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 20. 7. 2015

Zařazeno v Žně 2015