KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 27. 7. 2015

27/07/15
Mgr. Lenka Vaňková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 27. 7. 2015

Žňové zpravodajství AK ČR 2015, č. 3

Obiloviny

Sklizeň ploch základních obilovin dosáhla k 27. 7. téměř 27 % s výnosem 5,92 t/ha, loni to bylo k 28. 7. 32 % se stejným výnosem. Nejpokročilejší je sklizeň v Jihomoravském kraji 59 % a Zlínském 45 %, nejméně je sklizeno v Karlovarském kraji 3 % a Libereckém 13 %.

Kvalita obilovin je zatím dobrá a to jak obsah N látek u pšenice, pádové číslo i objemová hmotnost.

Některé okresní komory hlásí poškození travních porostů a kukuřice v důsledku nedostatku srážek a vysokých teplot.

 

Sklizeň nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé dosáhla téměř jedné čtvrtiny ploch s výnosem 6,3 t/ha, loni to bylo k 28. 7. 28 % s výnosem 6,15 t/ha. Největší plochy jsou sklizeny v kraji Jihomoravském 59 % s dosavadním výnosem 5,7 t/ha a Zlínském 48 % s výnosem 6,77 t/ha.

 

Sklizeň nejrannější obiloviny ozimého ječmene se chýlí ke konci – 95 % s výnosem 5,43 t/ha, loni k 28. 7. 96 % a 5,58 t/ha. Hektarové výnosy se pohybují od 4,85 v Karlovarském kraji až po 5,90 v Královehradeckém.

 

Sklizeň druhé nejrozšířenější obiloviny jarního ječmene ještě nedosáhla jedné pětiny s dosavadním výnosem 5,53 t/ha, loni 37 % a 5,83 t/ha. Největší podíl sklizených ploch je v Jihomoravském kraji 57 % s výnosem 4,64 t/ha a Zlínském 33 % s 6,52 t/ha.

 

Sklizeň ostatních druhů obilovin nepřesáhla 11 %.

 

 

 

 

V Praze 27. července 2015                            Zpracoval: Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                       zahorka@akcr.cz.

                                                                      

Sklizeň v České republice celkem k 27. 7. 2015

Sklizeň v České republice dle krajů k 27. 7. 2015

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 27. 7. 2015

 

Zařazeno v Žně 2015